Söyleşi
Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi
17 Şubat 2017, 19:30
TASAVVUF SOHBETLERİ

İlmin irfana ve hâle dönüşmesi ciddi bir süreçtir. İslam medeniyet tarihimizde bu konuyu gündemine alan ve bu alanda müesseseler kurarak engin bir tecrübe hazinesine sahip olan eğitim ocaklarına, “irfan müesseseleri”
veya daha genel bir ifadeyle “tasavvuf” adı verilmiştir. Fert ve toplumun olgunlaşması, hamlıktan kurtulması; İslam, iman ve ihsanın hâl olarak yaşanmasına bağlıdır. İşte tasavvuf, bunu sağlayacak istidada sahip bir medeniyet
mektebidir. Mektebin kapısına edeble varmak ve lütufla dönmek niyetiyle...