Stajyer Öğrenci Alımları Detayı Görüntüle

Stajyer Öğrenci Alımları

Belediyemizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile bu kanuna dayanılarak hazırlanan mesleki ve teknik eğitim yönetmeliğine uygun olarak ilçemizde ikamet eden stajyer öğrencilerden başarı durumları ve birimlerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak görevlendirilmiştir.