Söyleşi
Zal Mahmutpaşa Külliyesi Eyüp Kitabiyat Merkezi
25 Ocak 2017, 18:30
OKUMANIN TARİHİ

"Okumak" olgusu yazının icadıyla mı başlar? Çeşitli insanlık hallerinin yazı öncesine dair algılanma/ oku(n)ma biçimleri; yazının yani tarihin ortaya çıkmasıyla birlikte kökten değişen okuma eyleminin insanlığın gelişimi üzerindeki tesiri; okumanın/ bilmenin sağladığı güç ve imkânların zaman içindeki evrilişi; kil tabletten
elektronik kitaba giden 7,000 yıllık yolculuğun medeniyeti şekillendirişi; kütüphane- eğitim-akademi- koleksiyon kavramları arasındaki ilişkiler ve post-modernizmin "yazar öldü, yaşasın okur!" yaklaşımına benzer hususlar
Alberto Manguel'in Okumanın Tarihi kitabı ekseninde tartışılacaktır.​