EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
İLAN

1. 25.01.2018 Perşembe günü saat 10:30'da Eyüpsultan Belediyesi Encümeni'nce Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy (Emniyettepe) mahallesi, 246 pafta, 554 ada, 14 parsel sayılı 133,55 m² yüzölçümlü taşınmazın 133/134 arsa paylı (132,55 m²) Eyüpsultan Belediyesi hissesinin 2886 sayılı D.İ.K'nun 45. maddesine göre (açık ihale usulü ile) ihalesi yapılacaktır.
2. Muhammen bedeli 397.650,00-TL'dir.
3. İhaleye ait geçici teminat bedeli 11.929,50-TL'dir.
4. İhaleye katılacakların 2886 sayılı D.İ.K'ndaki şartları taşıması gereklidir.
5. Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6. İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü'nden 250,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir.
7. Müracaatlar en geç 24.01.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Plan ve Proje Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

TÜZEL KİŞİLER
a) İmza Sirküleri (Noterden)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
c) Geçici Teminat Belgesi
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

GERÇEK KİŞİLER

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Noterden)
b) İkametgâh Senedi
c) Geçici Teminat Belgesi
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz