Yazı İşleri Müdürü

1966 yılında Tokat'ta doğdu. Üniversite öğrenimimi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Eyüp Belediye Başkanlığı'nda İşletme ve İştirakler Müdürü olarak göreve başlayan sırasıyla Vasıta Atölye ve Garajlar Müdürlüğü, Emlak İstimlâk Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve tekrar Zabıta Müdürlüğü görevlerinde bulunan YILDIZ 21.12.2015 tarihinden itibaren Yazı İşleri Müdürü olarak görevime devam etmektedir.

Cevdet YILDIZ

Cevdet YILDIZ