Bilgi Edinme Kanunu Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Fulya Solmaz Eyüp Belediyesi çalışanlarına 4982 sayılı bilgi edinme kanunu olan ve amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen kanun hakkında seminer verdi.

Eyüp Belediyesi Osmanlı Parkı içerisinde gerçekleştirilen seminere Eyüp Belediyesi müdürlüklerinden ilgili personeller katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Fulya Solmaz katılımcılara, 4982 sayılı kanun ve yönetmelikleri ve uygulama alanları hakkında bilgi verdi. Amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen bilgi edinme kanunu sırasıyla teori, uygulama, soru ve cevap yöntemleriyle anlatıldı.

Seminerde Fulya Solmaz kanun hakkında şunları söyledi; ‘’Bilgi edinme hakkı, bireylerin devlet kurum ve kuruluşlarının görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgilere ulaşabilme hakkıdır. Vatandaşlar kendileriyle doğrudan ilgili olsun veya olmasın, merak ettikleri herhangi bir bilgiyi elde edebilirler. Bu sayede kamu kurum ve kuruluşları şeffaflaşır ve bilgi demokratikleşir. Bireyler bu şekilde yönetime dahil olurlar. Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Hem vatandaşlar hem dernek, vakıf, şirket gibi tüzel kişiler bilgi edinme hakkına sahiptir. Kurum ve kuruluşlar, bazı istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmakla yükümlüdür. Başvurulan kurum ve kuruluş söz konusu başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmakla görevlidir. Merak edilen veya ihtiyaç duyulan birçok bilgi bu hak sayesinde öğrenilebilir. Bilgi edinme hakkı bazı alanlarda sınırlandırılmıştır. Milli güvenliği ilgilendiren, devlet sırrı sayılan bilgilerle adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgiler, ticari sırlar, özel hayata ilişkin bilgiler başvuranlara verilmez. Benzer şekilde, istenen bilgi veya belgelerde, gizli bilgiler varsa bunlar çıkartılır ve bunun gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kurumun web sitesinde yayınlanmış veya bir basın açıklamasıyla kamuoyuna sunulmuş bilgiler başvurana tekrar verilmez. Bunun dışında istenilen bilgi kurumun o konu hakkında özel araştırma veya çalışma yapmasını gerektiren bir bilgi ise bunlar da verilmez. Örneğin arıcılıkla uğraşan bir kişi bir bölgedeki yaban lale sayısını öğrenmek isteyebilir ancak kurumun bu konuda bilgi vermesi için araştırma yapması gerekiyorsa başvuru reddedilebilir.’’

Eyüplü vatandaşlar Eyüp Belediyesi hakkındaki bilgi edinme haklarını www.eyup.bel.tr adresi üzerinde e-belediye sekmesinden bilgi edinme formunu doldurarak kullanabilirler.