Birim Müdürlerine 'Çatışma Yönetimi' eğitimi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın “Sürekli eğitim, sürekli yenileme” prensibi doğrultusunda belediye personeline yönelik eğitim programları düzenleniyor.

Eğitimlerde bu ay Kişisel Gelişim ve geçmiş bilgi kaynaklarının birleştirilmesinden ortaya çıkan bir modelleme tekniği olan Neuro Linguistic Programming (NLP) Uzmanı Oğuz Saygın, birim müdürlerine “Çatışma Yönetimi” konusunda eğitim verdi.

Saygın, programda, çatışmanın kişi ya da grubun başka bir kişi ya da grupla ihtiyaç, amaç veya fikir farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışı olduğundan, karşı tarafı negatif etkilediğinden bahsetti.

UYGUN TEKNİKLERLE STRES YÖNETİMİ SAĞLANMASI

Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, uygun teknikleri kullanarak yönetmenin mümkün olduğunu belirten Saygın, bu şekilde hem stres yönetiminin daha kolay sağlandığını hem de iletişim kazalarının en aza indirilmesine olanak sağlandığını vurguladı.

Çatışmayı pozitif yönde kullanmanın yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanan programda Oğuz Saygın, çatışma nedir, ekip içinde çatışma belirtileri, çatışma ve rekabetin farkı, örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri, graf analizi ile 8 temel çatışma türü, transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları, çatışma düzeyleri, çatışma yönetimi, çatışmanın yıkıcı etkisi, çatışmanın yapıcı etkisi, çatışma ortamında liderin davranışı, çatışma yönetimi teknikleri, saldırgan davranışlar ve pasif davranışlar konularını birim müdürlerine aktardı.