Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Sultan Araştırma Merkezi, EYSAM, Zübeyde Cihan Özsayıner

Mimar Sinan’ın Eyüpsultan’da inşa ettiği Cami ve Türbelerdeki yazı düzeni ve anlamı Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) Akademik Buluşmalarının konusu oldu.

Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 11. Akademik Buluşmada, Türk Hat Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner, Mimar Sinan’ın Eyüpsultan’da inşa ettiği Cami ve Türbelerdeki yazı düzeni ve anlamı konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da katıldığı yılın son Akademik Buluşmasında, akademisyenler, mimarlar, sahaf ve ilgili bürokratlar da katıldı.

Toplantının açılışında, Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner’i tanıtan kısa bir açılış konuşması yaptıktan sonra sözü kendisine bıraktı.

Zübeyde Cihan Özsayıner, 1993 yılında tamamladığı “Mimar Sinan’ın İstanbul’daki Cami ve Türbelerindeki yazı düzeni ve anlamı” konulu doktora tezinden, Eyüpsultan’daki Sinan eseri cami ve türbelerdeki yazı düzeni ve anlamları konusunda hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaştı.

Sunumuna teşekkür ederek başlayan Özsayıner, sunumuna Eyüpsultan’daki Sinan eseri camilerle başladı.

Defterdar Nazlı Mahmud Çelebi Cami (H.947-948), Nişanca Davud Ağa Mescidi (Kapıağası Mescidi) H.926/M.1554-55, Bahariye Şah Sultan Camisi H.963/M.1555-56 ve Zal Mahmud Paşa Camisi ve bu camileri inşa ettiren banileri hakkında kısa bilgiler verdi.

Cihan Özsayıner, camilerde yer alan kitabeler ve camilerin iç mekanların da yazılan yazıların sadece bezeme amacı ile yazılmadığını, aynı zamanda bu yazıları okuyanları düşünmeye sevk eden bir takım mesajlar vermek maksadı ile yazıldığı bilgisini vererek yazılardan örnekler gösterdi ve anlamları hakkında bilgiler verdi.

Cihan Özsayıner, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Mimar Sinan’ın Eyüpsultan İlçesinde bulunan camilerdeki tüm hatların, yazıldıkları alanlara sadece bezeme amacı ile değil okunmak ve üzerinde düşünmeyi sağlamak üzere ustaca yerleştirildikleri anlaşılmaktadır. Bu yazıların içerdikleri anlamlar ile okuyanlara mesajlar verdikleri görülmektedir.

Mimar Sinan’ın tasarım gücü ile Eyüpsultan'daki camilerine uyguladığı hatların yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere orijinal olarak intikal ettirilmesi en büyük dileğimizdir.”

Özsayıner, camiler bölümü hakkında konuşmasını tamamladıktan sonra, türbeler bölümüne geçti.

Ayas Mehmet Paşa Türbesi (H.946-M.1539-40), Sokullu Mehmet Paşa Türbesi (H.976-M.1568-69), Pertev Paşa Türbesi (H.980-M.1573), Nişancı Feridun Ahmet Paşa Türbesi H.991, Siyavuş Paşa Türbesi (M.1582-84) hakkında ve bu türbelerdeki yazılar ve bezemeler hakkında bilgiler veren Zübeyde Cihan Özsayıner, şöyle devam etti:

“Eyüpsultan’daki Mimar Sinan Türbelerinde kullanılan hatlar içerdikleri anlamlar açısından türbe mimarisi ile bütünlük sağlamaktadırlar. Türbeye gelen insana, her şeyin fani olduğu, sadece Tanrının baki olduğu, inananların, Allah’ın rahmetine kavuşacakları gibi, fikirleri hat yolu ile veren bu yazıların, Mimar Koca Sinan tarafından titizlik ile seçilerek uygulandığını görmekteyiz.

Mimar Sinan’ın tasarım gücü ile türbelere Uyguladığı hatların yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere orijinal olarak intikal ettirilmesi, dünya durdukça durması en büyük dileğimizdir.”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, yaptığı sunum için Zübeyde Cihan Özsayıner’e teşekkür ederek, sunumda bahsedilen tüm yazılar ile açıklayıcı bilgilerin ziyaretçilere ne şekilde iletilebileceği konusunda çalışma yapılması talimatını verdi ve konuşmacı Özsayıner'e teşekkür plaketi verdi.