Doç. Dr. Mustafa Tatçı'dan Sertarikzade'de İrfan Sohbeti

Belediyemizin Sertarikzade Kültür Merkezi’nde düzenlediği sohbetler büyük ilgi görüyor. Çarşamba akşamı Merkez’de Yard. Doç. Dr. Mustafa Tatçı, irfan sohbetiyle Eyüplülerle buluştu.

Yunus Emre ve Niyazî-i Mısrî gibi Allah dostları üzerine araştırmalar yapan önemli akademisyenlerimizden olan Mustafa Tatçı, sohbetine “Yunus Emre Yorumları” eserinden örnekler vererek başladı.

Kişinin önce insanları sevmekten başlayıp sevmeyi öğreneceğini ve böylelikle Allah sevgisine ulaşabileceğini belirten Mustafa Tatçı, Yunus Emre şiirlerinden örnekler okuyarak yorumladı ve kendisine sorulan soruları cevaplandırdı.

Mustafa Tatçı konuşmasında şunları söyledi:

“Türk Tasavvuf Edebiyatı, esasen Yunus Emre’den ibarettir. Yunus’un anlaşılması demek, esasen Türkçe’nin, tasavvuf dilinin ve topyekun tasavvufî düşüncenin anlaşılması anlamına gelecektir.Çünkü Yunus, İslam’ın derinliği, Türkçe’nin de inceliğidir. Yûnus’un “Yetmiş iki millete birlik ile bakmayan/Şer' ile evliyâsa hakîkatde âsîdir” şeklinde özetlediği tevhîdçi idrâk, kanın gövdeyi götürdüğü XIII. asır gibi bir dönemde söylendiğine göre bugün de bir ütopya olmasa gerektir. Dün yetmiş iki millete bir göz (tevhîd) ile bakanlar vardı. Bu bakış açısı insana bir dizi eğitimle bugün de kazandırılabilir. Ama bu, maddeci, insanla sınırlı ve Tanrı tanımaz hümanizm felsefesiyle değil Kur’ân ve sünnetin vaz‘ ettiği muhabbet, meveddet ve rahmet anlayışıyla mümkün olacaktır. Bu anlayışla yetişecek olan muvahhidler, dün olduğu gibi bugün ve yarın da dünyâ insanlığına gerçek sevgiyi ve barışı öğreteceklerdir.”