Emel Akbay'ın “Ming-Art” Minyatür Sergisi Açıldı

Resim Öğretmeni Emel Akbay, üçüncü kişisel sergisini Eyüp Belediyesi Sergi Salonu’nda açtı. Akbay’ın, karışık teknikte çizdiği eserlerin yeraldığı Ming-Art Minyatür Sergisi, 25 Haziran Çarşamba gününe kadar sanatseverlerle buluşacak.

Hacettepe Üniversitesi Resim Anasanat Dalı’ndan 1997 yılında mezun olan Emel Akbay, aynı üniversitenin yüksek lisans programını "Opera kostüm ve dekorunun resimle ilişkilendirilmesi üzerine" tamamlayarak, iki operanın dekor ve kostüm tasarımlarını hazırladı. Ayrıca; mozaik, duvar resmi ve tiyatro dekorları da hazırlayan Emel Akbay, Masal Gerçek Tiyatrosu bünyesinde çocuk oyunları dekorları yaptı.

Akbay, 2007 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İlköğretim okullarında resim öğretmenliği yapıyor.

Satıh, yüzeysel çözümlemelere hacim, modülasyon olmadan, resim yapma sevgisinden, minyatür resmini kendine yakın bulan Akbay, minyatürü, ünlü minyatür ustalarının çalışmalarından ilham alarak öğrendiğini söylüyor. Baba Nakkaş, Nakkaş Osman, Levni gibi büyük minyatür ustalarının eserlerini ele alıp; kolajlarla, aslına sadık kalarak, küçük restorasyonlarla yeni kuşaklara biraz da boyutlarını büyüterek sunmayı hedefliyor. Minyatürde kullanılan canlı renklerin cümbüşü, renk kullanım kurallarının olmaması, perspektifsel olarak boyutun ve ışık, gölgenin olmayışını, kendisini minyatüre çeken özellikler olarak yorumluyor. Minyatürün belgeci anlayışının, resmedildikleri hayatın birer yansımasını bize ulaştırmalarının, ilgisini çeken konular olduğunu belirtiyor.

Minyatür sanatında atların zarif duruşlarına olan hayranlığını da ifade eden Akbay, “Eski Türklerde at o denli önemliydi ki, Osmanlı’da minyatüre girmiştir. Padişahları at sırtında gösteren sayısız minyatür vardır. Sultanları savaşta, avda, geçit törenlerinde gösteren minyatürlerin yanısıra, at sırtında padişah portreleri de yapılmıştır. Atların koşum takımlarının, değerli kumaş ve taşlarla süslü olduğu görülür. Eyer örtüleri, kamçılar, okların, üzengi, boylukların, tepeliklerin, alınlıkların ipek ve kadifeden yapılan süslü hallerinden etkilenen sanatçı, tüm bu hoş detayları sergisinde yeralan eserlerine taşımış.