Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Devredildi

Eyüp Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Belediye Meclis kararıyla kapatılarak, hizmetleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğüne devredildi.

Belediye Meclisinin aldığı karara göre organizasyon muhtevasında gerçekleşen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kapatılması sonucu vatandaşlar artık işlemlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğünde yapacak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kapatılarak alt hizmetleri arasında bulunanlardan 3194 sayılı kanunun 15, 16 ve 17. madde iş ve işlemler; tevhid (parsel birleştirme), ifraz (parsel bölme) ve imar planlarına göre parselin yolda bırakılması işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, diğer alt hizmetler olan kamulaştırma, tapu satışı, belediye mülkelerinin satışı veya trampası (karşılıklı yer değiştirme) ve kurumlardan tahsis alıp verme gibi alt işlemler ise Plan ve Proje Müdürlüğüne devredildi.