EYSAM Akademik Buluşmaları, Dilek Zamantılı Nayır, Zeynep Ahunbay

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü’nün “Girişimcilikte İnovasyon Ve Yaratıcılık - Eyüp Oyuncakları Örneği” konulu proje çalışmasının sunumu Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) Akademik Buluşmaları kapsamında yapıldı.

Toplantının başlangıcında Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan kısa bir açılış konuşması yaparak anlatılacak konu, sunumu yapacak konuğumuz hakkında kısa bilgiler verdi.

Toplantıya katılan eden konukları selamlayan Çalışan, sözü daha sonra sunumu yapacak Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır’a bıraktı.

Dilek Zamantılı Nayır, EYSAM Akademik Buluşmaları’nın 8.sinde öğretim üyeleri, araştırmacılar, Eyüp Oyuncakçılarından meydana gelen davetlilere, kısaca Almanca İşletme Bölümünü tanıttıktan sonra, bu konuyu nasıl belirledikleri konusunda bilgi verdi.

EYSAM tarafından gönderilen bir yazının bu çalışmanın yapılması için bir başlangıç olduğunu, “ne yapabiliriz” diye araştırırken, Eyüp Oyuncakları, Sayın Zeynep Ahunbay’ın tavsiyesi ile Eyüp Oyuncaklarını çalışma konusu olarak seçtiklerini ve EYSAM ile yapılan görüşmeler neticesinde bu çalışmaya başladıklarını anlattı.

EYÜP OYUNCAKÇILIĞI HAKKINDA BİLGİ EDİNDİLER

Proje ile ilgili açılış dersi, öğretim üyeleri, EYSAM idarecileri ve öğrencilerin katılımıyla 6 Nisan 2018 Cuma günü Eyüp Sultan Araştırma Merkezi’nde yapıldı.

Rehber eşliğinde sabah Eyüpsultan’ı gezen öğrenciler, daha sonra EYSAM Merkezi’nde Eyüp oyuncakçılığı hakkında bilgi edindi.

Açılış dersinden sonra gruplara ayrılan öğrenciler, konularına göre, dersin öğretim üyeleri Dr. Sven Faber ve Dr. Dilek Zamantılı Nayır yönetiminde, Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) ile beraber oyuncak endüstrisini incelediler, geleneksel Eyüp oyuncakçılığının canlanması için gereken bilgi türlerini araştırdılar.

Öğrenciler, bu bağlamda gruplar halinde müşteriler, tedarikçiler ve diğer üreticiler gibi çeşitli paydaşlarla görüştüler.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Almanca İşletme Bölümü 3. Sınıf öğrencileri, “Bilgi Yönetimi” dersi final ödevi olarak, İstanbul’un Eyüp semtinde yüzyıllarca toprak, tahta ve deriden üretilen ve sanayi dönemine kadar gelen Eyüp oyuncakçılığı ile ilgili bir çalışma yaptılar.

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ’NDE SUNULACAK

Öğrencilerin yaptıkları bu çalışmaları, kimlerle görüşüldüğünü, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve nihai bir rapor ve sunum haline getirilmesi sürecini paylaşan Sayın Nayır, bu çalışma sonucunda elde edilen verileri ve nihai bilgileri aktardıktan sonra çalışmanın Uluslararası İşletmecilik Kongresi’nde sunulacağını bilgisini verdi.

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü öğrencileri tarafından yapılan çalışmanın sunumundan sonra Soru–cevap bölümüne geçildi.

Emekli Ögretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Eyüp Oyuncaklarını çok sevdiğini ve bu nedenle Eyüp Oyuncaklarını araştırma konusu olarak önerdiğini söyledi.

Eyüp Oyuncaklarının yeniden üretilmeye başlaması sürecinin aktörleri olan oyuncak üreticileri, aldıkları eğitim sürecini ve devamında yaşadıkları süreci paylaşarak yaptıkları çalışmadan dolayı Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencileri adına Sayın Dilek Zamantılı Nayır’a teşekkür ettiler.

Yapılan çalışmanın can alıcı sorularından biri olan “Eyüp Oyuncakları oldukları gibi korunarak sadece replikaları mı üretilecek, yoksa inovasyona ihtiyaç var mı?” sorusuna farklı yaklaşımlar oldu.

Toplantının sonunda İrfan Çalışan tarafından Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır’a yapılan sunum ve çalışma için Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın adına bir teşekkür plaketi verildi.

Tüm katılımcılarla çekilen toplu fotoğrafla bir başka toplantıda buluşmak temennisi ile 8. Akademik Buluşma sona erdi.