Eyüp Sultan Araştırma Merkezi, EYSAM, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın

Eyüpsultan ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM), Eyüpsultan’la ilgili bilgi ve belgeleri kayıt altına almak, yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunuyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, EYSAM'ı şu ifadelerle anlattı;

“Eyüp Sultan Araştırma Merkezi zamanda, mekanda ve insanda biriken hafızayı deşifre ederek üstünde durduğumuz toprağın tarihine ışık tutacak. Eyüpsultan’ın şehircilik serüvenini bilgi, belge ve dokumalarla konuşturacak.

Merkezimiz bünyesinde kapsamlı bir ihtisas kütüphanesi faaliyet gösterecek. Kütüphanemiz online olarak da hizmet verecek.

Eyüpsultan’nın geçmişinden aldığımız ilhamla bilimsel yayınlar, sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle kültür ve medeniyetimize katkı sunacağız”

EYSAM, EYÜPSULTAN'IN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK

Eyüpsultan kültür tarihine katkı sunacak kitaplar yayınlamayı hedefleyen EYSAM'ın diğer görevleri arasında; belge ve bilgi tespiti, temini ve değerlendirilmesi, kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlenmesi, dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması, dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması, şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik konularda araştırma yapmak, lisans-lisans üstü tezlerin ve diğer ilmi araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması, merkezin ve Danışma Kurulu’nun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi, bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak, tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek, müze kurulmasını sağlamak yer alıyor.

EYSAM'DA DEV BİR ARŞİV OLUŞTU

Dünü koruyarak ve anlayarak, bugünü değerlendirmek ve kente değer katarken, geleceğin planlanmasına katkı sunmayı hedefleyen EYSAM'ın bünyesinde şimdiden öğrenciler, akademisyenler, yerli ve yabancı araştırmacılar için dev bir arşiv oluşmuş durumda.

YÖK İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

EYSAM'ın arşivinde 10 bin fotoğraf tasniflenerek arşive veri girişi devam ederken Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndan 4.199 belgenin veri girişi yapılmış durumda.

Yine Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndan seçilmiş talep edilmiş olan 4.800 belgenin veri girişi çalışmaları devam etmekte.

Ulusal Tez Merkezi üzerinden tüm Türkiye'deki üniversitelerde Eyüpsultan ile alakalı yapılmış tezleri tespit eden EYSAM, bu tezlerin sisteme dahil edilmesi için YÖK ile temaslarına devam ederken, yine araştırmacılara ciddi bir destek sağlayacak olan Eyüpsultan Bibliyografyası ile ilgili çalışmalarını şu ana kadar 950 maddelik bir kaynakça oluşturarak tamamlamak üzere.

Arşivlerde yer alan ve henüz dijital ortama aktarılmamış fotoğraf, negatif ve dianın taranarak belleğe dahil edilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden EYSAM, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan korunması gerekli kültür varlıkları ile alakalı fotoğraf ve projeleri tasnifleyerek veri girişlerini de yapmakta.

EYÜPSULTAN'IN HAFIZASI TAZELENİYOR

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'ni Eyüpsultan'ın hafızasını, tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak için kurduklarını söyleyen Başkan Remzi Aydın şu ifadeleri kullandı;

“EYSAM, Eyüpsultan'da asırlardır yaşayan ruha dikkat kesilmek, geçmişin izini sürmek, görkemli bir maziden güçlü bir geleceğe yol açmak için yolculuğuna başladı.

Eyüpsultan'da bir iz, bir eser, bir nefes bırakan herkes tarihimizin vazgeçilmez unsuru. Merkezimiz, Eyüpsultan’ı Eyüpsultan yapan tarihi ve kültürel değerlerimizin, dolayısıyla vatanımızın, milletimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin hafızasına görünür kılmayı hedeflemektedir.

Eyüpsultan'nın hafızası bilinir, tanınır, ulaşalıbilir hale geldikçe; Medeniyetimizin kuşatıcılığını daha iyi anlayabileceğimize, tüm insanlığın daha fazla huzur ve sükunet telkin edeceğimize inanıyorum”