Eyüp Sultan Araştırma Merkezi, EYSAM, Uğur Deniz Sökmen, Eyüpsultan Belediyesi

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) sohbetlerinin 5.sinde Yüksek Mimar Öğretim Üyesi Uğur Deniz Sökmen, Kıyıdaki İzler: Eyüp başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

30 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’un kuruluşu ile alakalı efsanelerle ve bu efsanelerin günümüz Eyüpsultanı ile ilgisini esprili bir dille anlatan Deniz Sökmen, Haliç’in Altın Boynuz adının kaynağı, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nin oluşum süreci ile bilgiler paylaştı.

Tarihi kaynaklar, mitolojik öyküler, haritalar ve değişik tarihlerde bulunan arkeolojik kalıntılara ait görsellerle desteklenen sunumda, günümüze kadar izlerini devam ettirebilmiş kalıntılarla ilgili bilgiler de verildi.

Sunumda, kılıç kuşanma geleneğinin kökleri konusunda çeşitli kaynaklardan örnekler verilerek, kentlerin efsaneler ile yaşanmışlıklarını geleceğe taşırken, bazı geleneklerin de yüzyıllar boyunca devam etmiş olduğu gerçeğinin altı çizildi.

Tarih boyunca, Haliç kıyılarındaki yapılaşmanın kaynaklara dayanarak anlatıldığı toplantıda Bostancıbaşı Sicilleri’nden ve kaynaklardan yola çıkılarak III. Ahmet, III. Selim ve II. Mahmut dönemindeki sahil yapılaşmaları gravür, fotoğraf, harita desteği de kullanılarak anlatıldı.

EYÜPSULTAN'IN YALILARI VE SAHİL SARAYLARI ANLATILDI

Tüm kaynaklardan faydalanarak hazırladığı haritalar üzerinden, Eyüpsultan’daki yalılar ve sahil saraylarını anlatan ve köklü bir Eyüpsultanlı aileye mensup olan, Deniz Sökmen, bu yalılardan bazıları hakkında küçük anekdotlara yer verdiği konuşmasını katılımcıların da katkıları ile tamamladı.

Sunumun sonunda Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Deniz Sökmen’e EYSAM’ın teşekkürlerini ileterek, Eyüpsultan’a has ESTAM Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üretilmiş, çeşitli hediyeler vererek bir daha ki toplantıda görüşme dileklerini sundu.