Eyüp Belediyesi Kızıl Camii'nin Bakım ve Onarımını Tamamladı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın tarihimiz ve manevi iklimimize sahip çıkmak adına yürüttüğü çeşitli projeler meyvesini veriyor. Kızıl Mescit veya Kiremitçi Süleyman Mescidi olarak da bilinen Kızıl Camii’nin bahçesi, türbesi ve iç bölümünün bir kısmının bakımı tamamlandı.

Karşısında Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi (1571) arkasında Afife Hanım Tekkesi ve kuzey tarafındaki Cafer Paşa Medresesiyle çevrili 1531 tarihinde Kiremitçi Süleyman Çelebi tarafından inşa edilen mescid çiçekleri ve küçük türbesiyle yeni görünümüne kavuştu. Batı cephesindeki ince kırmızı tuğladan inşa edildiği poligonal minaresinden dolayı Kızıl Mescit adını alan camii, haziresinde divan şairi Defterdar Enderun Fazıl Hüseyin Tatar-Zâde İbrahim kulu, Morali Hüseyin Efendinin oğlu Derviş Mehmed Emin Efendi, Şah Mektebi’nin baş halifesi Hafız Ömer Efendi gibi önemli isimleri bulunduruyor. Camii kesme taş ve tuğlalarıyla dikkat çekiyor. Ahşap minberini Feyzullah Nafiz Efendinin eşi Hace Fâtıma Hanım koymuş, avlusundaki taş tekneyi de 18652 de Yusuf Daniş Bey yaptırmış.

Eyüp Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılarak ihya edilen caminin cemaati de yapılan çalışmadan dolayı oldukça memnun. Tarihi değerlere ve manevi iklime sahip çıkma adına çok sayıda bu tür çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Remzi Aydın, “Burada önemli olan Eyüp’ümüzün değerlerini Eyüp’e yakışan hale getirmek. Geçmişin mirasını geleceğe taşımak. Belediye olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiğince yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.