Eyüp Belediyesi Orta ve Üst Yönetim Kademesi Akademik Camianın Duayenleriyle Buluşuyor

Her alanda yoğun hizmet temposunun yaşandığı Eyüp Belediyesi’nde sürekli yenilenme, sürekli eğitim, profesyonel ve vizyonel hizmet hedefiyle, tüm çalışanlarına hizmet içi eğitim programları düzenleniyor.

Halkla yüz yüze, bire bir iletişim kuran Zabıta, Güvenlik ve Beyaz Masa personelini periyodik aralıklarla; etkin iletişim, stres ve çatışma yönetimi, ikna ve zor insanlarla başa çıkma teknikleri, telefonda iletişim konularında alanında uzman akademisyenlerle destekleyen Başkan Remzi Aydın, bu kez üst ve orta kademe yöneticilerini akademik camianın duayenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Her kademede, üst yönetici, müdür ,şef, uzman, zabıta amiri, zabıta komiseri ve benzeri ünvanlarda yönetici olarak görev yapan çalışanlarını, gruplar halinde Nisan-Mayıs aylarında, Kurum içi İletişim Kalitesi, Sorun Çözme ve Karar Alma Teknikleri, Temel ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Ekip çalışması ve Ekip Eğitimi, Yerel Yönetimlerde Hizmet Kalitesi Yönetimi konularında uzman akademisyenlerle buluşturacak.

AKADEMİSYENLER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAKLAR

Alanında kariyer yapmış, Prof.Dr Haluk GÜRGEN, Prof.Dr Tanıl KILINÇ, başta olmak üzere birçok tanınmış isim, önümüzdeki günlerde Eyüp Belediyesi’nin orta ve üst kademe yöneticileriyle tecrübelerini paylaşacaklar. Birlikte çalıştığı takım yöneticilerinin gerek motivasyonlarını gerekse eğitimlerden üst seviyelerde istifade etmelerini sağlamak amacıyla, daha önce aynı mekanda verdikleri eğitimleri, iş ortamından uzak kurum dışı farklı mekanlara taşıdıklarını belirten Başkan Remzi Aydın, çalışanlarına verecekleri Hizmet içi Eğitimlerin tüm personeli kapsayacak içerikte verimlilik ve performans takibi esaslı sistemle düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.