Eyüp Belediyesi ve Bilgi Üniversitesi Toplantısı

Belediyemizin Bilgi Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğü “Eyüp Tarihi Merkez Yönetim Planı” çalışmaları devam ediyor.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan Yönetim Planı Çalışması Paydaşlar Toplantısı, 3 Aralık Çarşamba günü Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, Başkan Yardımcımız Ahmet Turan Koçer, Bilgi Üniversitesi akademisyenleri, İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, İBB Ulaşım-Planlama Müdürlüğü, İBB Kültür Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, İBB Mezarlıklar Müdürlüğü, İBB Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü, Eyüp Kaymakamlığı, İstanbul SİT Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı , Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler, Emlak ve İstimlak, Plan ve Proje, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlüklerinden yetkililer katıldı.

Toplantıda, Eyüp Sultan temaları mercek altına alınarak somut ve somut olmayan değerler yorumlandı.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan Yönetim Planı Çalışması Paydaşlar Toplantısı’nda yapılan sunumda, “Eyüp Sultan Denilince Akla Gelen Temalar”, “Eyüp Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Raporu”, “Eyüp Belediyesi Stratejik Plan (2015-2019)”, “Çalıştayların Özet Raporu” ele alındı.

Belediyemiz ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde yürütülecek çalışmalarda, Eyüp Sultan tarihi merkezinde dile getirilen sorunlar, alanın fiziki, kentsel tasarım sorunları, Eyüp Sultan tarihi merkezin kültürel kimliği açısından yorumlanması , sanatkarlar, müzisyenler gibi yaşamakta olan ve miras kalan değerler tespit edildi.

Çalışmanın ikinci etabında ise gerçekleştirilecek ziyaretçi yönetimi, mekansal planlama, kültür programlaması önerileri için veriler elde edilip masaya yatırılacak.