EYÜP SULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ (EYSAM), EYÜP'ÜN HAFIZASI OLACAK

Eyüp, Eyüb el Ensari'dir, Fatih’tir, Akşemsettin'dir. Medeniyetimizin en billur, en rafine şehirlerinden olan Eyüp, huzurdur, duadır, vefadır, ihtişamdır. Eyüp'ün sinesinde bulunan bu eşsiz değerler, bu kutlu beldenin hafızasıdır.

EYÜP ile ilgili tarih ve medeniyet araştırmaları yapmak üzere kurulan Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM), Eyüp’le ilgili bilgi ve belgeleri kayıt altına almak, yerli ve yabancı araştırmacıların istifadesine sunmak için faaliyetlerine başladı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi zamanda, mekanda ve insanda biriken hafızayı deşifre ederek üstünde durduğumuz toprağın tarihine ışık tutacak. Eyüp’ün şehircilik serüvenini bilgi, belge ve dokümanlarla konuşturacak. Merkezimiz bünyesinde kapsamlı bir ihtisas kütüphanesi faaliyet gösterecek. Kütüphanemiz online olarak da hizmet verecek. Eyüp’ün geçmişinden aldığımız ilhamla bilimsel yayınlar, sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle kültür ve medeniyetimize katkı sunacağız” dedi.

EYSAM, Eyüp'ün Geleceğine Işık Tutacak Yapılan çalışmaları, araştırmaları değerlendirerek Eyüp Kültür tarihine katkı sunacak kitaplar yayınlamayı hedefleyen EYSAM'ın diğer görevleri arasında; belge ve bilgi tespiti, temini ve değerlendirilmesi, kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlenmesi, dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması, dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması, şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik konularda araştırma yapmak, lisans-lisans üstü tezlerin ve diğer ilmi araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması, merkezin ve Danışma Kurulu’nun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi, bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak, tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek, müze kurulmasını sağlamak yer alıyor.

EYSAM, Birçok Kurum ve Kuruluşla İşbirliği İçinde Eyüp İlçesi'nin belleği olmak iddiası ile yola çıkan EYSAM, bir kentin hafızasını kurmanın nasıl meşakkatli bir iş olduğunun bilinciyle çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. İlçemizle ilişkili Koruma Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ilgili Daire Başkanlıkları ve Müdürlükleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü, önemli bir arşive sahip olan Atatürk Kitaplığı, Eyüp Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri ve İstanbul'da faaliyet gösteren diğer araştırma merkezleri ile sürekli temas halinde. 2015 yılında resmi olarak kurulan, çalışmalarına 2016 yılında hız veren EYSAM, bu süreçte Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, IRCICA, İSAM, Türk Tarih Kurumu, SETA, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Eyüp Dostları Vakfı ve Eyüp Musiki Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok kurum kuruluşla protokoller hazırlayarak yazışma ve görüşmeler yaptı.

EYSAM'DA DEV BİR ARŞİV OLUŞTU

Dünü koruyarak ve anlayarak, bugünü değerlendirmek ve kente değer katarken, geleceğin planlanmasına katkı sunmayı hedefleyen EYSAM'ın bünyesinde şimdiden öğrenciler, akademisyenler, yerli ve yabancı araştırmacılar için dev bir arşiv oluşmuş durumda. EYSAM'ın arşivinde 10 bin fotoğraf tasniflenerek arşive veri girişi devam ederken Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndan 4.199 belgenin veri girişi yapılmış durumda. Yine Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndan seçilmiş talep edilmiş olan 4.800 belgenin veri girişi çalışmaları devam etmekte. Ulusal Tez Merkezi üzerinden tüm Türkiye'deki üniversitelerde Eyüp ile alakalı yapılmış tezleri tespit eden EYSAM, bu tezlerin sisteme dahil edilmesi için YÖK ile temaslarına devam ederken, yine araştırmacılara ciddi bir destek sağlayacak olan Eyüp Bibliyografyası ile ilgili çalışmalarını şu ana kadar 950 maddelik bir kaynakça oluşturarak tamamlamak üzere. Arşivlerde yer alan ve henüz dijital ortama aktarılmamış fotoğraf, negatif ve dianın taranarak belleğe dahil edilmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden EYSAM, ilçemiz sınırları içerisinde yer alan korunması gerekli kültür varlıkları ile alakalı fotoğraf ve projeleri tasnifleyerek veri girişlerini de yapmakta.

EYÜP'ÜN HAFIZASI TAZELENİYOR

Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin Eyüp'ün hafızasını, tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak için kurduklarını söyleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “EYSAM, Eyüp'te asırlardır yaşayan ruha dikkat kesilmek, geçmişin izini sürmek, görkemli bir maziden güçlü bir geleceğe yol açmak için yolculuğuna başladı. Eyüp'te bir iz, bir eser, bir nefes bırakan herkes tarihimizin vazgeçilmez unsuru. Merkezimiz, Eyüp'ü Eyüp yapan tarihi ve kültürel değerlerimizin, dolayısıyla vatanımızın, milletimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin hafızasına görünür kılmayı hedeflemektedir. Eyüp'ün hafızası bilinir, tanınır, ulaşalıbilir hale geldikçe; Medeniyetimizin kuşatıcılığını daha iyi anlayabileceğimize, tüm insanlığın daha fazla huzur ve sükunet telkin edeceğimize inanıyorum” dedi.