Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alan Yönetim Planı Toplantısı

Belediyemizin Bilgi Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğü “Eyüp Tarihi Merkez Yönetim Planı” çalışmaları devam ediyor.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan Yönetim Planı Çalışması Paydaşlar Toplantısı’nın ikincisi 11 Aralık Perşembe günü Belediyemiz Sertarikzade Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya, Eyüp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü, İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İBB Altyapı Projeler Müdürlüğü, İBB Üstyapı Projeler Müdürlüğü, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü, İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Eyüp Müftülüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Eyüp Sultan temaları mercek altına alınarak somut ve somut olmayan değerler yorumlandı.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan Yönetim Planı Çalışması II. Paydaşlar Toplantısı’nda yapılan sunumda, “Eyüp Sultan Denilince Akla Gelen Temalar”, “Eyüp Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Raporu”, “Eyüp Belediyesi Stratejik Plan (2015-2019)”, “Çalıştayların Özet Raporu” ele alındı.

Belediyemiz ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde yürütülecek çalışmalarda, Eyüp Sultan tarihi merkezinde dile getirilen sorunlar, alanın fiziki, kentsel tasarım sorunları, Eyüp Sultan tarihi merkezin kültürel kimliği açısından yorumlanması , sanatkarlar, müzisyenler gibi yaşamakta olan ve miras kalan değerler tespit edildi.

Çalışmanın devamında ise gerçekleştirilecek ziyaretçi yönetimi, mekansal planlama, kültür programlaması önerileri için veriler elde edilip masaya yatırılacak.