Eyüpsultan Belediyesi, Kentsel Tasarım Rehberi, çalıştay, Eyüpsultan Belediyesi, ESTAM

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehberi Paydaş Katılım Çalıştayı düzenledi.

Çalıştay; ESTAM Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Rehber ve Yönetmeliği oluşturulması, konu ile ilgili olarak kurumların, akademisyenleri ve uzmanların fikirlerinin alınması, deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenlendi.

Çalıştay 3 ayrı oturum halinde, Eyüpsultan Belediyesinin, ebedi Eyüpsultanlı olan Mehmet Akif Ersoy ve Zekai Dede Efendi'nin isimlerinin verildiği salonlarda gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Türkiye'de tarihi alanların korunmasına örnek teşkil edecek nitelikte gerçekleşen çalıştayda, ESTAM sınırları odaklı Sit alanı bütününde Tarihi Merkez konuşuldu.

Çalıştayın ilk oturumu öncesi ESTAM, Eyüpsultan ve çalıştay hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından açılış konuşmasını Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın yaptı.

Başkan Remzi Aydın konuşmasında, çalıştayın çok önemli olduğunu, kentsel tasarım rehberi oluşturulmasının bir adımının atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Kentsel tasarım rehberleri çok önemli bir bilgi haline gelmeye başladı. Sadece tarihi alan kimliği olan kentler için söz konusuymuş gibi algılanıyordu ama bu gün gelinen nokta itibari ile bütün kentler bütün şehirler için alınması gereken bir belge haline gelmeye başladı.

ESTAM çalışması göreve geldikten 4 - 5 ay sonra başladığımız bir proje idi. Bu gün itibari ile elimizde gerçekten vizyon bir proje var. Kentsel tasarım rehberimize ciddi referans olacak, altlığını oluşturan, ilham verecek, elinizi kolaylaştıracak bir belge aslında. Kentlerimiz bizim için çok önemli.

Bu rehber bir ihtiyaç. Biz de bu ihtiyacı karşılayacak, kendi ilçemiz adına gerçekleştirmiş ve gelecek nesillerimize yol gösteren çok güzel bir belge oluşturacağız."

Moderatörlüğünü Prof.Dr. Zekiye Yenen'in yaptığı ilk oturuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünden Bahri Murat Sevindik ile Maksut Karamustafaoğlu ve ESTAM Şehir Plancısı Evren Oral konuşmacı olarak katıldı.

Oturumda 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Eyüp Sultan Tarihi Kent Mezkezi anlatıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Serkan Sınmaz'ın yaptığı ikinci oturumda da Mimar Günnur Kadayıfçı, Eyüpsultan Tarihi Merkez'deki mevcut projeler ve bu zamana kadar yapılan projeler ile ilgili genel çerçevede bilgiler aktardı.

Ayrıca projenin karşılaştığı yasal ve uygulamaya yönelik kısıtlar çalıştaya katılanlarla paylaşıldı.

İBB Kentsel Tasarım Müdür Yardımcısı Zuhal Ayanoğlu ise Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanması, cephe düzenlemeleri, şehrin gece aydınlatılması ve tarihi eser aydınlatmaları konularını anlattı.

Bu arada ESTAM ve Eyüp Sultan Tarihi Merkez kurumsal kimlik ve yarışma projesi konuşulan konular arasında yer aldı.

Çalıştayın son oturumunda ise Eyüpsultan Tarihi Merkez Kentsel Sit Alanı Tasarım Rehberi'nin kapsamı, amaç ve hedeflerinin neler olabileceği konuşulurken, alanla ilgili deneyim, fikir ve görüşler paylaşıldı.