Eyüp'te Hat Sanatına Yolculuk…

Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’mizde her ay yapılan sanat söyleşileri Eyüplülerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu haftasonu düzenlenen etkinlikte hat sanatı mercek altına alındı.

“Hat Sanatı Bize Ne Söylüyor” başlığıyla yapılan tartışmada, Felsefeci Yazar Ahmet Soysal konuşma yaptı. Soysal hat sanatının felsefeyle ilişkisine ve tarihi serüvenine değindi.

Edebiyat ve sanat alanında felsefe tarihi çalışmaları yürüten Ahmet Soysal, küçükken evdeki giriş kapısının üstünde bulunan Şeyh Hamdullah Efendi’nin sülüs tarzında yazdığı Besmele-i Şerif’inden çok etkilendiğini ve böylece hat sanatına ilgi duymaya başladığını ifade etti.

Batıda resim sanatı neyse Doğu ve İslam dünyasında da hat sanatının o olduğunu vurgulayan Soysal şunları söyledi: “Hıristiyanlarda resim serbesttir ama Musevilerde ve Müslümanlarda tasvir ve bir yaratma algısından dolayı resim yasaklanmıştır. Bu yasak ise bizde güzel bir olguya; hat sanatının doğmasına sebep olmuştur. Şeyh Hamdullah Efendi Bağdat’ta öğrenci yetiştiren Bağdatlı Alim Yakut el Müstasımi tarafından çıkan çarpraz kesilmiş kalemle yazılan hat ekolünü devam ettiren değerli bir hattatımızdır. Yakut Müstasımi ise hat yazılarındaki güzelliğiyle zamanın şiirlerine konu olmuş bir üstattır. Dönemin padişahları, Şeyh Hamdullah’ı İstanbul’a davet edip orada eğitim vermesini talep etmişlerdir. Şeyh Hamdullah’ın kendine has üslubunu kimse yakalayamamıştır fakat kendinden sonra gelen Ahmet Karahisari altı çeşit yazıyı yeni bir karakterle yazarak kendine ait bir tarz geliştirdi. Deneysel çalışmalarıyla başlı başına bir ekol geliştiren Karahisari bu yüzden Şems’ül Hat (hattın güneşi) ünvanıyla anılır hale geldi.”

Hat sanatından Yakut el Müstasımi, Şeyh Hamdullah Efendi ve Ahmet Karahisari’den örnekler gösterilen söyleşi sonunda hat okumaları yapıldı.