Münip Utandı ve Klasik Türk Sazları Beşlisi'nden III. Selim Dönemi Eserleri…

Kültür Sanat Merkezi’mizdeki Meşk-i Musiki programları ilgi odağı olmaya devam ediyor. 6 Ocak Salı akşamı düzenlenen programda Münip Utandı ve Klasik Türk Sazları Beşlisi, Eyüplüleri, musikimizde tarihi bir yolculuğa çıkardılar.

Programda “Meşkte III.Selim Dönemi” mercek altına alınırken, Türk Musikisi’nin ve klasik makamın temellerini oluşturan makam ve formlarına değinildi.

Islahatların sürdüğü bir zamanda, herkesin Osmanlıyı eski ihtişamına kavuşturacak Sultan diye umutlarını bağladığı III. Selim’in toplumsal meselelerin en hızlı ve karmaşık şekilde yaşandığı bir dönemde çıkardığı eserler tahlil edildi.

Eğitim ve teknikte Batı’ya yönelen ve yenileşme hareketinin öncüsü kabul edilen III. Selim’in bestekarlığı ve İlhami mahlasıyla yazdığı şiirler ele alındıktan sonra onun Suzidilara makamından peşrev ve besteleri okundu. Sultan Selim’in ürettiği makamların klasik makamın en seçkin eserleri arasında yer aldığı ve rakip olarak karşısında yeni bir makam türünün daha çıkamadığı ifade edildi.

Programda Sultan Selim’in nota ve makam eksikliğinin farkına vardıktan sonra 1794’te Abdulbaki Nasır Dede’ye 136 makam ve 21 Usul’ü konu alan “Tedkik ü Tahkik ” adlı kitabını yazdırttığı, Hamparsum Limonciyan’a ise Türk Musikisi ile Batı musikisini karşılaştırmalı olarak ele almasını istediği belirtildi.

Programda, bu dönemde Abdulbaki Nasır Dede ile Hamparsum Limonciyan’ın müzik tarihine geçen çalışmalara imza attığının altı çizildi.

Sultan Selim’in klasik repartuarın temellerinden sayılan Muhayyer Sünbüle makamından eserlerin icrasıyla devam eden program, klasik şarkı formunun ana esasını oluşturan buselik makamı ve şehnaz makamından eserlerle ve köçekçe formundan iki hüzzam şarkıyla sona erdi.