Simurg'da "Nefesimizdeki karbondioksit deneyi" yapıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projelerinden Simurg 5 – 25 Yaygın Eğitim Programı'na devam eden öğrenciler, deney atölyelerinde birbirinden dikkat çekici icatlar yapıyorlar.

Minik öğrenciler atölye çalışmaları sayesinde bir yandan eğlenerek el becerilerini arttırıyorlar bir yandan da hayal dünyalarında tasarladıkları projeleri hayata geçirme imkânı buluyorlar.

NEFESİMİZDEKİ KARBONDİOKSİT DENEYİ

"Nefesimizdeki Karbondioksit Deneyi" yapan öğrenciler, nefesimizdeki karbondioksitin varlığını, çözeltinin pembeden renksiz hale dönmesi sayesinde gözlemlediler.

Asidik ortamda renksiz olan fenolftaleinin rengi bazik ortamda pembedir.

Fenolftaleinin ilave edilmiş asidik bir çözeltiye baz eklenirse -çözeltinin pH değeri 8,2 olduğu an- fenolftaleinin rengi pembeye döner. Bu renk değişimi çözeltinin bazik olmaya başladığını gösterir.

Pipet yardımıyla pembe renkteki belirteç çözeltisinin içine doğru üflediğimizde, nefesimizdeki karbondioksit (CO2) suyla tepkimeye girerek zayıf bir asit olan karbonik asidi (H2CO3) oluşturur ve böylece fenolftaleinin çözeltisinin pembe rengi renksiz hale döner.