Somut Olmayan Kültürel Miras, EYSAM, Dr.Tuba Özkan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın

Halk Bilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras, Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nde (EYSAM) konuşuldu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Öğretim Görevlisi Dr.Tuba Özkan, 18 Aralık 2018 tarihinde "Halk Bilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras kavramları ışığında Eyüpsultan’ın değerleri" konusunda EYSAM Seminer salonunda bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının başlangıcında Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, konuşmacı Dr.Tuba Özkan hakkında kısa bir bilgi vererek toplantıyı başlattı.

Konuşmasına, folklor, halk bilimi kavramlarının anlamları ve tarihi gelişim süreçleri hakkında bilgiler veren Tuba Özkan, daha sonra UNESCO tarafından yeni bir yaklaşımla ele alınan "Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması" sözleşmesinin içeriğinden bahsetti.

EYÜPSULTAN’IN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARI

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması sözleşmesinde, nelerin somut olmayan kültürel mirası oluşturduğu konusunda bilgi veren Özkan, belirlenmiş 5 alanı şu şekilde sıraladı;

a- Sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler,

b- Gösteri sanatları,

c- Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve festivaller,

d- Halk bilgisi evren ve doğa ile ilgili uygulamalar,

e- El sanatları geleneği

Türkiye’nin de 2006 yılında sözleşmeye taraf olmasının ardından icracı kurum olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü belirlendi.

Dünya listesine girmiş unsurlardan ve aynı zamanda İstanbul envanterinde bulunarak dünya mirası olan unsurlarımızı sıralayan Tuba Özkan, daha sonra bu mirasın korunabilmesi için neler yapılması gerektiğini ve günümüze kadar nelerin yapıldığını anlattı.

Son olarak "Eyüpsultan’ın Somut Olmayan Kültürel Miras unsurlarının" neler olduğu hakkında bilgiler veren Tuba Özkan, Eyüp Oyuncaklarının, İstanbul İl Envanterine Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kaydedildiğini, Ulusal Envanter ve UNESCO listesi için de çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devam ettirildiği bilgisini katılımcılarla paylaştı.

Toplantının sonunda Tuba Özkan’a Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın adına İrfan Çalışan tarafından bir teşekkür plaketi sunuldu.

DR.TUBA ÖZKAN KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olan Dr.Tuba Özkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Araştırma Eğitim Şubesi’nde geçici görevlendirme ile çalışmakta ve Eyüpsultan Folkloru konusunda çalışma yürütmektedir.