Veterinerlik Hizmetleri

Aşağıdaki tabloda Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün 4 Ekim tarihinden itibaren bakım ve tedavi süreci için sokaklardan toplayıp Kısırkaya Hayvan Barınağı'na teslim edilen köpek dostlarımızın rakamları bulunmaktadır.

Sosyal medyada sıklıkla karşılaştığımız ''hayvanları sebepsiz yere topluyorlar'' iddialarına istinaden belirtmek isteriz ki; ''Sokak hayvanları belediyemiz tarafından kontrollerinin yapılması, gerekli tedavilerinin ve aşılarının yapılması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi için toplanmaktadır. Küpeli veya küpesiz; sokakta yaşam mücadelesi veren tüm hayvan dostlarımız belediyemiz tarafından toplanabilir, bakım ve gerekli ise kısırlaştırılma ve sahiplendirme süreçleri tamamlanana kadar Kısırkaya barınağında konaklayabilirler. Bu süreç içinde sahiplendirilebilir ya da menşeine iade edilebilir"

4.10.2017 - 27.09.2018 26.09.2018
Menşei İlçe Dışı 643 -
Küpesiz 1096 2
Menşei Eyüpsultan 289 -
Sahiplenilip Sokağa Bırakılan 10 -
TOPLAM 2038 2

2017 yılının ilk 9 ayında Eyüpsultan ilçe genelinde ısırılma sayısının 1000 vakaya ulaşmış olması ve bu durumun ulusal kanallarımıza dahi yansıyacak boyutlara varması, halkımızın huzurunu bozarak panik ve endişeye sebep olmuştur.

İLÇEMİZE HAYVAN SALIVERMELERİ YAPILIYOR

Eyüpsultan ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan ormanlık alanlara ve yerleşime yakın yerlere sürekli hayvan salıvermeleri yapılmaktadır.

Yılbaşı-doğum günü ve sevgililer günü gibi özel günlerde hediye olarak alınan ve sonrasında bakılamayıp sokağa terk edilen hayvanlar ile kendi ilçelerindeki köpeklerden kurtulmak isteyen belediyeler ve sokakta/ormanlardaki köpek varlığından maddi manevi kazanç sağlayanlarca bırakılan başıboş köpekler bölgemizdeki hayvan popülasyonunun artmasına neden olmuştur.

ISIRMA VAKALARI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Beyaz masaya gelen saldırganlık ihbarları, bölge idarecilerine gelen şikayetler, artan ısırılma vakaları , gerek sosyal medya üzerinden yapılan şikayetler gerekse direk belediyemize iletilen şikayetler artış göstermiştir.

Gelen tüm şikayetler değerlendirildiğinde sokakta bulunan ve hayvan sayısının tahammül sınırlarını zorlayacak derecede her geçen gün arttığı sonucu çıkmıştır.

HAYVANSEVERLERLE ÇALIŞTAYLAR DÜZENLENDİ

Bu sonuç üzerine belediyemiz, bölgede yaşayan sokak hayvanlarının saldırılarına maruz kalmış mağdurlar ile havyanseverleri bir araya getirerek çalıştaylar düzenlemiştir. Bu çalıştaylar kapsamında mağdurlar ve hayvansevelerler ile proje geliştirmek ve işbirliğini arttıracak uygulamalar geliştirmek hedeflenmiştir.

ÇÖZÜM UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Daha önce sokak hayvanları eylem planı hazırlamış, klinik kurmuş, ambulans hizmetleri başlatmış olan belediyemiz; sokak hayvanlarının tamamen toplatılmasını isteyen ve asla toplanılmasını istemeyen iki taraf arasında tekrar yükselen bu sorun odağında iki tarafı bir araya getirerek çözüm uygulamaları geliştirmeye çalışmıştır.

Çalıştaylarımız kapsamında hem hayvanseverlerin hem de sorunlu bölgelerde yaşayan mağdurların hizmet beklentilerini ve istekleri göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmıştır.

Bu değerlendirmelere göre vatandaşların belediyemizden beklentileri; ''Bölgedeki sokak hayvanlarının artış hızına müdahale edilmesi, var olan hayvanların aşılı ve sağlıklı olup olmadığının tespiti, ilçemize ait hayvanların sahiplendirilmesi, ilçemiz dışından gelen hayvanların menşeine teslim edilmesi ve salıvermelerin önüne geçilmesi'' olmuştur.

ÖNCELİK ŞİKAYET ALAN KÖPEKLER

Uygulama kapsamında toplanan hayvan dostlarımızda öncelik sırası hasta, yaralı, agresyonu olan ve şikayet alan köpeklerdir. Ancak bu durum iddia edildiği gibi problemli köpeklerin dışında kalan sokak hayvanları toplanamaz manasına gelmemektedir.

Sokak hayvanları sahipsiz ve bakımsız olduğu için hastalık taşıyabilecekleri, saldırganlaşabilecekleri, açlık ve susuzluk çekebilecekleri, belediyemizin Veterinerlik Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollere ihtiyaç duyabilecekleri göz önüne alındığında, bu hayvanların toplanılmaya ve sonrasında sahiplendirilmeye ihtiyacı olduğu görülmüştür.

TOPLANAN HAYVANLAR ORMANLARA MI ATILIYOR?

Özellikle sosyal medyada konuşulan ''toplanan hayvanların şehir dışındaki ormanlara salınması'' asılsız bir iddiadır. Ormanlara yapılan salıvermeler, ilçemiz dışından ya da aldıktan sonra pişman olup hayvanları terk eden kişiler tarafından yapılmaktadır. Belediye ekiplerimiz tarafından toplanan hayvanlar Kısırkaya barınağında ağırlanmaktadır.

KISIRKAYA HAYVAN BARINAĞI'NI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Belediyemiz tarafından toplanan hayvanların nereye götürüldüğü ve nasıl bakıldığı konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Kısırkaya barınağını ziyaret ederek hayvan dostlarımızı görebilir.

KÖPEK DOSTLARIMIZI SAHİPLENEBİLİRSİNİZ

Menşei Eyüpsultan olan, kontrolleri ve tedavileri tamamlanan hayvanlar sahiplendirilebilir. Ancak menşei farklı bir ilçeye ait olan sokak hayvanları, sahiplenilmediği ya da gönüllü bakıcılığı üstlenilmediği taktirde menşeine iade edilecektir.

HAYVAN TOPLAMA ARAÇLARINDA VETERİNER VAR MI?

Hayvan toplama araçlarımız ve hayvan ambulanslarımız alanında uzman Veteriner Hekimlerin gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirmektedir. ''Veteriner hekimlerin yer almadığı toplama ekipleri ile köpeklerin toplanıyor olduğu'' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

UYUŞTURUCU İĞNE İLE TOPLAMA ŞEKLİ DOĞRU MU?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması, Bakılması ile

Geçici Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılma

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması

MADDE 20 –(1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki esaslara göre toplatılır.

d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır.

Toplama işlemleri ,5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği ve Avrupa Konseyi Hayvanları Koruma Konvansiyonu'na ve Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'nün 2009 klavuzuna göre yapılmaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği ve bu klavuza göre toplanma usulleri için geliştirilmiş 4 temel toplama tekniği bulunmaktadır:

1. Kafesle Yakalama Tekniği

Yabani ortamlar ve vahşi doğada gerçekleştirilecek toplama işlemi için uygun görülür; fakat kullanılabilirliği düşük olup kafese giren hayvanların psikolojilerini bozması ve yaralanmalarına sebep verme ihtimali nedeniyle kurumumuzca kullanılmamaktadır.

2. Ağ ile yakalama tekniği

Çok sayıda saldırgan köpeğin bir arada yaşadığı bölgelerde bu yöntemin kullanılması uygun görülür; fakat kullanılabilirliği düşük olup personel açısından yüksek risk taşır ayrıca ağa yakalanan hayvanın çok korkarak çırpınmasına ve böylece yaralanmasına sebebiyet vermesi ihtimali nedeniyle kurumumuzca kullanılmamaktadır.

3.Yakalama Sopasıyla Yakalama Tekniği

Köpeğin psikolojisine ve sağlığına ciddi derecede zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden kurumumuzca kullanılmamaktadır.

4. İğne ile Uyuşturarak Toplama Tekniği

Sokaktaki Hayvanları ilaçla yakalama yöntemidir. Dünyada ve ülkemizde ençok kullanılan ve kabul gören yöntemdir. Hem personel hem de hayvan için enaz stresli ve güvenli uygulamadır.

5. Elle Kucaklayarak Yakalama Tekniği

Söz konusu teknik, dünya standartlarında yer almamakla birlikte oldukça riskli bir yöntemdir. Fakat veteriner ekiplerimiz, saldırgan olmayan hayvanları sevgiyle kucaklayarak da toplama yapmaktadır.

Belediyemizin sokak hayvanlarını toplama işlemlerini gerçekleştirdiği esnada bölge halkının bir kısmından gelen ''uyuşturucu ilaç kullanılmadan sadece el ile toplama yapılsın'' isteği veteriner ekiplerimiz ve hayvan dostlarımız açısından son derece risklidir.

Buna rağmen veteriner ekiplerimiz sağlıklarını ve güvenliklerini riske edip insiyatif kullanarak; yavru , sosyal , obez ve yaşlı hayvanları ilaç kullanmadan, el ile toplamıştır.

ZORUNLU KALMADIKÇA İĞNE ATILMIYOR

Bu toplama teknikleri göz önünde bulundurulduğunda; özellikle saldırgan köpeklerin yoğun olarak bulunduğu Kemerburgaz ve Göktürk mahallelerinde hem toplama işlemini gerçekleştirecek olan veteriner ekiplerinin güvenliği hem de köpeklerin sağlığı açısından en uygun görülen yöntem ''iğne ile uyuşturarak toplama tekniği'' yöntemidir.

HEPSİNE UYUŞTURUCU İĞNE VURULUYOR MU?

İğne ile uyuşturarak toplama tekniği için belirlenmiş ilaçlar Avrupa Konseyi Hayvanları Koruma Konvansiyonu ve Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'nün 2009 klavuzuna uygun olarak belirlenen dozlar, alanında uzman Veteriner Hekimler tarafından ''uyuşturularak toplanması gereken'' hayvan dostlarımıza uygulanmaktadır.

Uyuşturucu iğneye gerek kalmayacak kadar yavru, sosyal, obez ve yaşlı hayvanlar için ''elle toplama tekniği'' uygulanmaktadır.

SOKAKLARDAN ALINAN KÖPEKLER KISIRKAYA'DA

Sokaktan toplanan ve akıbetleri hakkında bilginin olmadığı ileri sürülen hayvan dostlarımız için gerekli bilgi Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bunun yanında isteğe bağlı olarak vatandaşlarımız, Kısırkaya barınağını ziyaret ederek toplanan köpeklerin sağlıklı olduğuna kendi gözleri ile şahit olabilir.

KÖPEKLER TOPLANIRKEN YASALAR ÇİĞNENİYOR MU?

Sokak hayvanlarının toplanma aşamasında ''yasaların çiğnendiği'' ve bu toplama işlemlerinin hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 7.maddesine aykırı olduğu iddiası çarpıtılmış iddialardandır.

Bahsi geçen, hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin belediyenin alacağı tedbirler 7.maddesinde; hayvanların toplanması, toplanılan sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, aşılanıp, işaretlenip, gerekli tıbbi bakımlarının yapıldıktan sonra ''sahiplenilmesi için'' gerekli çalışmaların yapılması, sahiplenilmeyenlerin ise menşeine iade edilmesi belirtilmektedir. Bu sebeple gerçekleştirmiş olduğumuz uygulamalarımız yasalara uygundur.

SAHİPLENME NASIL OLACAK?

Sokaktan toplanıp kliniğe veya Kısırkaya hayvan barınağına götürülen sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen hayvanseverler belediyemize başvuruda bulunduktan sonra şu adımları izleyecektir:

1. Kısırkaya hayvan barınağında ya da klinikte bulunan hayvan/hayvanları seçebilmek için bu bölgelere ziyaret gerçekleştirecek,

2. Sahiplenilecek hayvanlar seçildikten sonra tedavi süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilecek,

3. Seçilen sokak hayvanı sahiplendirilmeye müsait ise sahiplendirme sözleşmesi imzalanacak,

4. İmzalanan bu sözleşmeye istinaden sahiplenilen hayvan için kimlik çıkartılacak.

SAHİPLENMENİN 3 FARKLI YOLU VAR

Eyüpsultan Belediyesi'nin yasalar dahilinde yürütmüş olduğu toplama, rehabilite etme ve sahiplendirme faaliyetlerine hem tanık olabileceğiniz hem de projenin bir parçası olabileceğiniz süreçler bulunmaktadır. Bu süreçlerin 3 farklı kolu vardır. Buna göre;

SAHİPLENME

1. Gönüllü hayvan sahipliği-İyi niyet ve ödünç verme sözleşmesi ile

Toplanan ve rehabilite süreci tamamlanan hayvan dostlarımızın sahiplendirilmesini kapsar.

GÖNÜLLÜ SOKAK BAKICILIĞI

2. Besleme odağı yerel hayvan koruma görevlisi-İyi niyet sözleşmesi ile

Sahiplenilmeyen hayvan dostlarımızın bir kısmının gönüllü hayvanseverler ile birlikte oluşturulacak olan '' besleme noktaları'' sayesinde bakımlarının yapılmasını kapsar.

GÖNÜLLÜ YAŞAM MERKEZİ BAKICILIĞI

3. Sokak hayvanları sürekli yaşam alanları yerel hayvan koruma görevlisi- İyi niyet sözleşmesi ile

Sahiplenilmemiş hayvan dostlarımızın diğer kısmının onlar için hazırlanmış yaşam alanlarında bakılmasını kapsar.

Siz de yukarıda belirtilen süreçlerden birine dahil olmak isterseniz, Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne müracaat ederek destek sağlayabilirsiniz.