EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne

Başvuru Bilgileri

Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan

tüm borçlarımın /

aşağıda belirttiğim borçlarımın 7143 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı aşağıda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerimi ödeme hakkımı kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

31.03.2018 tarihinden önce tahakkuk eden vergilerin yapılandırma kapsamına girmekte olduğunu ve 2018 yılı Emlak Vergisi 1 ve 2. taksitlerinin af kapsamına girmediği bilgim dahilindedir.

Kimlik Bilgileri
YAPILANDIRILMASI İSTENİLEN BORÇLAR İLE KANUNDAN YARALANMAK İÇİN VAZGEÇİLEN DAVALAR