Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi

Sertarikzade Mehmed Emin Efendi (1686 - 1758) Nişanca Sivasi Tekkesi sertaiki, Abdullah El-Sivasi’nin oğludur. Sertarikzade lakabı buradan gelir. İstanbul’da birçok tekkede irşad hizmetinde bulunduğu gibi Karagümrük’teki Cerrahi asitanesinin 4. Postnişini olmuştur. Sertarikzade Mehmet Emin El-Cerrahi tarafından 1750’li yıllarda
kurulan tekke, 1926’da tekkelerin ilgasına dek ilim, irfan ve sanatın en önemli ocaklarından biri olarak faaliyet göstermiştir. Hammamızade İsmail Dede Efendi’nin talebelerinden büyük bestekar Eyyubi Mehmed Bey bu tekkede zakir başılık yapmış olup birçok talebeler yetiştirmiştir. Hacı Arif Bey ve Şevki Bey başlıca talebelerinden sayılabilir. Tekke, son şeyhi Reşid Efendi’nin 1945 senesinde irtihalinden sonra metruk hale gelmiş ve yok olmaya yüz tutmuştur. 2008 - 2010 yılları arasında rekonstrüksiyonu tamamlanarak kültür dünyamıza geri kazandırılan bu önemli yapı, Eyüp Belediyesi tarafından aslına yakışan bir şekilde, kültür ve sanat eğitimlerinin gerçekleştirildiği güzide bir mekan olarak sanatseverlere hizmet vermeye devam etmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres Davutağa Caddesi Nazperver Sokak No: 42 Eyüp
Telefon +90 (212) 440 04 77