Eyüp ilçemizdeki Asansörleri IQNORM ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE MUAYENE TEST HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. denetleyecek.

Belediyemiz mücavir alanı içinde yer alan can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan insan/yük asansörlerinin periyodik kontrollerinin yapılması konusunda IQNORM ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE MUAYENE TEST HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ile EYÜP BELEDİYESİ arasında protokol imzalanmıştır.

Belediye sınırları içindeki asansörlü binaların asansörlerinin muayene ve periyodik kontrolleri hakkında iş birliği ve yetkilendirme protokolü, 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğin 19. Maddesine dayanılarak A Tipi Muayene Kuruluşu olan Iqnorm Uluslararası Belgelendirme Ve Muayene Test Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile Belediyemiz arasında 08/05/2017 tarihinde imzalanmıştır.

Periyodik kontrol, ilgili idarenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya re'sen yapılır.

Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır.

Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.

A tipi muayene kuruluşu, tanzim ettiği periyodik kontrol raporunu ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili servisine ve bina sorumlusuna iletir. Bu rapor, A tipi muayene kuruluşu, ilgili idare, asansör monte eden veya onun yetkili servisi ve bina sorumlusunca muhafaza edilir.

Müracaat:

IQNORM ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE MUAYENE TEST HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Şerifali Mah. Türker Cad. 36 K:2 Ümraniye/İstanbul
Tel: 0216 499 37 37
Fax: 0216 499 22 00