Kurumumuz sahipli ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili olarak;

Başta Anayasamız olmak üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi, Hayvanları Koruma Kanunu Yönetmeliği, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği, Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği ile İl ve İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonları, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Komisyonları, İl Hayvanları Koruma Kurulu kararları ile KHK, Genelgeler ve Bakanlık görüş ve talimatlarına uygun olarak görevini icra etmektedir.

"Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı Çevre" hedefimize ulaşmak için insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmek üzere, modern yöntem ve uygulamalarla hizmet veriyoruz. Yasalarla bize verilen yetkiler çerçevesinde sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıklarının önlenmesi amacıyla sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlıyoruz."

"Amacımız; yeterli teknik donanım ve eğitimli personel desteğiyle sağlayacağımız hizmetlerin kalitesini artırmak, gelişen teknolojiyi takip edip hayata geçirmek; mevcut şartları insana, çevreye ve sokak hayvanlarına duyarlı bir anlayışla vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeye getirmek için sürekli geliştirmek, iyileştirmek ve bunu yaparken de hizmet kalitesinden ödün vermemektir.

FAALİYETLERİMİZ:

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

Ambulans Hizmeti
Poliklinik Hizmeti
Kayıt altına alma
Muayene
Tedavi
Ameliyat
Kısırlaştırma
İşaretleme
Aşılama
Sahiplendirme
Müşahede
Isırılanların aşı takipleri
Alındıkları ortama bırakma

Sahipsiz-başıboş sokak hayvanlarının üremelerinin ve sağlıklarının kontrol altına alınması amacıyla Ambulans ve Polikliniğimiz marifetiyle kayıt altına alınması, muayene, tedavi, ameliyat, kısırlaştırma, işaretleme (Kulağa çentik, Kulak küpesi, Mikroçip) aşılama, sahiplendirme, müşahade, ısırılan vatandaşlarımızın aşı takipleri ile sahiplenilmeyen hayvanlardan uygun olanların alındıkları ortama bırakılmaları sağlanarak insan, çevre ve hayvan sağlığını koruma görevlerimizi yerine getiriyoruz.

Besleme Çalışmaları

Beslenme ve Barınma odakları kurulması
Sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi
Kurumumuzla eşgüdüm içinde çalışan gönüllülere mama desteği yapılması

Kurumumuzla eşgüdüm halinde çalışan 150 gönüllümüz ve besleme ekiplerimiz ile birlikte belirlediğimiz besleme noktalarında İlçemiz genelinde 1000 lerce sokak hayvanı düzenli beslenmektedir.

İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları

Larvasit Haşere İlaçlamaları (Açık Alan)
Uçkun Haşere İlaçlamaları (Açık Alan)
Haşere ve Kemirgen İlaçlamaları (Açık ve Kapalı Alan)
Dezenfeksiyon (Açık ve Kapalı Alan)

İlçemiz sınırları içerisinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığımız onaylı ve ruhsatlı ürünler ile program dahilinde aralıksız olarak yıl boyunca larva, uçkun ve yürüyen haşereler ve kemirgenlere karşı ayrıca başta Covid-19 Pandemisi olmak üzere Halk Sağlığını tehdit eden tüm mikroplara karşı Dezenfeksiyon çalışmaları yaparak İnsan ve Çevre Sağlığını Koruma Görevimizi yerine getiriyoruz.

Kurban Çalışmaları

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İl ve İlçe Kurban Komisyonları Kararları doğrultusunda belirlenen Kurban satış ve kesim yerlerinin tüm fiziki şartlarının ve kurbanlık olarak getirilen hayvanların İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte denetim ve muayeneleri yapılmakta, haşere ve mikroplara karşı düzenli ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılarak İnsan, Çevre ve Hayvan Sağlığı korunmaktadır.

Proje Geliştirme Çalışmaları

İlçemiz genelinde İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve idame ettirilmesi amacıyla birçok proje planlanmakta ve uygulamaya geçirilmektedir.

Eğitim-Organizasyon Çalışmaları

Kanun ve Yönetmelikler doğrultusunda Müdürlüğümüz personeline düzenli olarak verilen Hizmet İçi eğitimlerin yanında, İlköğretim ve Lise düzeyinde öğrencilerimize Hayvanlarla Yaşam Eğitimi, Kurban bayramında görevli olan kasaplara Kasaplık Eğitimleri verilmekte olup yıl boyunca Sahiplendirme, Besleme ve Hayvan Sevgisi ile ilgili Organizasyonlar düzenlenmektedir.

Denetleme Çalışmaları

Müdürlüğümüzce; Sahipli ve Sahipsiz hayvanlar tarafından ısırılan-tırmalanan vatandaşlarımızın aşı takipleri ve ilgili hayvanların müşahedeye alınması ile Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınması, Sahipli Hayvan Şikayetleri, Hayvan Hakları İhlalleri hususlarında denetlemeler yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz Polikliniği haftanın 7 günü 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Veteriner İşleri Kliniğinde sahipli hayvan bakılıyor mu?

Belediye kliniklerinde -kanuni olarak- sahipli hayvan bakılması yasak olduğundan biz de bu kurala uyarak sahipli hayvan bakmamaktayız.

Sokak kedisini/köpeğini kısırlaştırmak için ne yapmalıyım?

Öncelikle Eyüpsultan da ikamet etme/işyeri bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bizzat gelerek veya Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde en kısa sürede size dönülerek gün belirlenecektir. Operasyon sonrası, post operatif bakım müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, ameliyat sonrası ilgili kişiye hayvan teslim edilmemektedir. İyileşen hayvanlarımız ekiplerimizce alındığı ortama geri bırakılmaktadır.

Kedi veya Köpek sahiplenebilir miyim?

Sahiplenebilirsiniz. Kedi/Köpek sahiplenmek için öncelikle bakımevimize gelmeniz gerekmektedir. Şartlarınızın uygun olması halinde işlemler yapılacaktır.

Sokakta hasta hayvan buldum ne yapmalıyım?

Öncelikle hayvanı güvenli bir ortama alıp (kutu veya taşıma kafesi), bizzat Mithatpaşa Mah. Rumeli Cad. No:48/A adresindeki kliniğimize getirebileceğiniz gibi, belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz tarafından alınacaktır. Mesai saatleri dışında acil vakalarda İBB 153 arayarak işlem yapabilirsiniz.

Teslim ettiğim hasta hayvan hakkında bilgi edinebilir miyim?

Hasta hayvanı almaya gelen ekiplerimiz tarafından size imzalatılan Beyan ve Taahhütname Belgesinde bulunan bilgileriniz üzerinden 14.00-15.00 saatleri arasında 444 3 000 numaralı telefondan bilgi edinebilirsiniz.

Sokakta küpesiz köpek gördüm ne yapmalıyım?

Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz tarafından işlem yapılmak üzere kontrol edilecektir.

Sokakta saldırgan köpek var ne yapmalıyım?

Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz tarafından işlem yapılmak üzere kontrol edilecektir.

Köpek/Kedi ısırdığında/tırmaladığında ne yapmalıyım?

Öncelikle yaralanan bölgenizi bol sabunlu su ile yıkayıp yaraya tentürdiyot uyguladıktan sonra acilen kuduz aşısı uygulayan Şişli Etfal veya Haseki hastanelerınden birine giderek Acil Kliniğine başvurarak işlemleri başlatmalısınız. Veteriner İşleri Müdürlüğüne aşı yaptırdığınıza dair karne ile Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ısıran/tırmalayan köpek/kedi -tarafınızca teşhis edilirse- ekiplerimizce alınacak ve 10 gün müşahede de tutacaktır. Böylelikle, 10 gün içerisinde hayvanın sağlığının yerinde olması halinde kalan kuduz aşılarını yaptırmanıza gerek kalmayacaktır.

Hayvanlar bulunduğu yerden alındıktan sonra ne tür işlemlerden yapılmaktadır. Tekrar alındığı bölgeye bırakılıyor mu?

Bütün işlemler ilgili Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır. Hayvanların muayene, tedavi, kısırlaştırma, kuduz aşısı, antiparaziter uygulama, mikroçip, kulak küpesi vb gerekli işlemleri ve kontrolleri yapıldıktan sonra sahiplendirilemeyenlerden uygun olanlar kanun ve yönetmelikler gereği alındığı ortama bırakılmaktadır.

Bakımevini ziyaret edebilir miyim?

Bakımevimiz Perşembe günleri 13.00-14.00 arası ziyarete açık olup Şahsi ve Okul benzeri grup halinde geleceklerin öncesinde Müdürlükten izin alması ve ziyaret öncesinde Ziyaretçi Beyan ve Taahhütnamesini imzalaması gerekmektedir. Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde en kısa sürede size dönülecektir.

Sivrisinekten şikâyetçiyim ne yapmalıyım?

Sivrisinekler durgun suların olduğu ortamlarda çoğalırlar. Sivrisineklerden şikâyetçi iseniz mutlaka en yakınınızda, çevrenizde durgun su kaynağı bulunmaktadır. Sivrisinek şikâyetiniz varsa Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz en kısa sürede kaynak taraması yapacaktır. Gerekli ilaçlamayı ücretsiz olarak yapacaktır.

Sivrisineklerin üremesi için uygun durgun sular:

Bodrumlarda bulunan su kuyuları, Bodrumda lağım patlamaları, Bodrumda aşırı yağmur sonucu su birikmesi, İnşaat asansör boşluklarında birikmiş sular, Kapağı açık bırakılan bidon veya su depoları, Çıkma araba lastiklerinde birikmiş sular, Saksı altlığında birikmiş sular, Parklardaki havuzlar ve süs havuzları, Cadde/Sokaklardaki ızgaralar

Karasinek, Haşere ve farelere karşı ilaçlama yaptırmak istiyoruz? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz en kısa sürede kaynak taraması yapacaktır. Gerekli ilaçlamayı ücretsiz olarak yapacaktır.

Mikroplara karşı Dezenfeksiyon yaptırmak istiyoruz? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız halinde ekiplerimiz en kısa sürede kaynak taraması yapacaktır. Gerekli ilaçlamayı ücretsiz olarak yapacaktır.

Evimde/İşyerimde Haşere ve Farelere karşı ilaçlama yaptırmak istiyoruz? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

Belediyemiz çağrı merkezi 444 3 000 numaralı telefondan kayıt oluşturmanız ve Müdürlüğümüze müracaatınız sonrası oluşturulan Tahakkuk belgesindeki ilaçlama ücretini belediye veznesine yatırmanız halinde ekiplerimiz en kısa sürede kaynak taramasını müteakip gerekli ilaçlamaları yapacaktır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız