2020/102

Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu üye seçimi

2020/103

Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu üye seçimi