EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 05.01.2015 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Denetim Komisyonu Üye Seçimi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 81 pafta, 24 ada, 2 parseldeki Hatice Sultan Mescidinin restorasyonu için düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2015/01)

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personel Ücret Tespitine ilişkin teklifi, (2015/02)

4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ile Adıyaman İli Samsat İlçe Belediyesinin kardeş şehir olmasına ilişkin teklifi, (2015/03)

5- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 36 ay süre boyunca şoförlü araç kiralama hizmeti alımı ihale onayına ilişkin teklifi, (2015/04)

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Zabıta personeli fazla çalışma ücreti tespitine ilişkin teklifi, (2015/05)

7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz organizasyon şemasında yapılan değişiklere ilişkin teklifi (2015/06)

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Üst yönetici atamalarına ilişkin bilgilendirme yazısı (2015/07)

9- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün, “Daru’l-Hikme” İlim Araştırma ve Kültür Derneğine eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadı ile ayni ve nakdi yardım yapılabilmesine ilişkin teklifi (2015/08)

10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına itirazlara ilişkin teklifleri (11 adet)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız