EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 04.01.2016 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 (Yeni Hizmet Binası) adresinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

2016 yılı Denetim Komisyonu üye seçimi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Zabıta fazla çalışma ücreti tespitine ilişkin teklifi,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli personel ücreti tespitine ilişkin teklifi,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Boş kadro unvan derece değişikliğine ilişkin teklifi,