T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI MART AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2022 yılı Mart ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.03.2022 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

 1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Banka hesaplarının onaylanması” ile ilgili teklifi,
 2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Mahalle sınırı değişikliği” ile ilgili teklifi,
 3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Yeşilpınar Mahallesi 500 ada 24 parsel” ile ilgili teklifi,
 4. Destek Hizmetler Müdürlüğünün, “Araç hibe alımı” ile ilgili teklifi,
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Alibeyköy Mahallesi bilirkişi seçimi” ile ilgili teklifi,
 6. İşletme Müdürlüğünün, “Güneş Enerji Sistemleri yapımı ve kurulumu için yetki (Ağaçlı Mah. 626 parsel)” ile ilgili teklifi,
 7. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi, Topçular Mahallesi 66 pafta, 402 ada, 124 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği” ile ilgili teklifi,
 8. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan, Yeşilpınar Mahallesi, 200 ada 4 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin plan değişikliği” ile ilgili teklifi,
 9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “İklim Değişikliği Müdürlüğü yönetmeliği” ile ilgili teklifi,
 10. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Taşkın önlemli alanlar plan notu değişikliği” ile ilgili teklifi,
 11. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Göktürk Mahallesi, 1760-1766 parseller yanı tescil harici alan ile 238 ada 1 parsel ve yanındaki tescil harici alan” ile ilgili teklifi
 12. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Ağaçlı Mahallesi 626 nolu parsele yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği (Ges)” ile ilgili teklifi,
 13. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Ek ödenek” ile ilgili teklifi.