T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2022 YILI OCAK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2022 yılı Ocak ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 03.01.2022 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. 2022 yılı Denetim Komisyonu üye seçimi
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, “2022 yılı Meclis Çalışma Takvimi” ile ilgili teklifi,
  3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Meclis üyeleri huzur hakkı ve Meclis üyesi Başkan Yardımcısı aylık ödenekleri” ile ilgili teklifi
  4. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün, “Muhtarlıklara yardım yapılması” ile ilgili teklifi,
  5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Üst yönetici ataması” ile ilgili bilgilendirme yazısı,
  6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Boş-Dolu kadro unvan derece değişikliği” ile ilgili teklifi,
  7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Müdürlük kurulması” ile ilgili teklifi,
  8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Sözleşmeli personel ücret tespiti” ile ilgili teklifi,
  9. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Aylık maktu fazla çalışma ücreti” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız