T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2023 YILI TEMMUZ AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2023 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 03.07.2023 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak iptali ve Aks düzenlemesi” ile ilgili teklifi,
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, “Sokak iptali ve Aks düzenlemesi” ile ilgili teklifi,
  3. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi, Nişancı Mahallesi 150 Ada 1,2,4 Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği” ile ilgili teklifi,
  4. Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüpsultan İlçesi Yeşilpınar Mahallesi, 190 Ada İçerisinde Yer Alan Yol Hattının Revizyonuna İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikiği” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız