T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2024 YILI OCAK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı 2024 yılı Ocak ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.01.2024 Salı günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu,

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

  1. 2024 yılı Denetim Komisyonu Üye Seçimi
  2. Yazı İşleri Müdürlüğünün, “2024 yılı Meclis Çalışma Takvimi”
  3. Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Meclis Üyeleri huzur hakkı ve meclis üyesi Başkan Yardımcısı aylık ödenekleri” ile ilgili teklifi,
  4. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç alımı (Hibe)” ile ilgili teklifi,
  5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Sözleşmeli personel ücret tespiti” ile ilgili teklifi,
  6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, “Aylık maktu fazla çalışma ücreti” ile ilgili teklifi,
  7. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç alımı” ile ilgili teklifi,
  8. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Taşınmazların kamu hizmetine tahsisi” ile ilgili teklifi,
  9. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Taşınmaz tahsisi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız