EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 05.08.2013 Pazartesi günü saat: 14:00’ te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
:

1- Eyüp, Topçular Mahallesi, 66 pafta, 471 ada, 132 parselin satışı için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi.
2- Eyüp, İslambey Mahallesi, 31 pafta, 192 ada, 40 parselin satışı için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi.
3- Eyüp, Silahtarağa Mahallesi, 35/1 pafta, 749 ada, 4 parselin satışı için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi.
4- Eyüp, Silahtarağa Mahallesi, 35/1 pafta, 794 ada, 7 parselin satışı için Belediye Başkanının yetkilendirilmesi. .
5- 4706 sayılı Kanunla 15 adet Kadastral taşınmazın ifrazından oluşan parsellerin satışlarının Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Eyüp Belediyesi arasında protokol yapılması

RAPORLAR
- 2012/191, 2012/192, 2012/193, 2012/194, 2012/195, 2012/196, 2012/197, 2012/198, 2012/199, 2012/200, 2012/201, 2012/202, 2012/203, 2012/204, 2012/205, 2012/206, 2012/207, 2012/208, 2012/209, 2012/210, 2012/211, 2012/212, 2012/213, 2012/214, 2012/215, 2012/216, 2012/217, 2012/218, 2012/222, 2012/238, 2012/239.
- 2013/110, 2013/148, 2013/168, 2013/169, 2013/173.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız