T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI
2020 YILI ARALIK AYI

Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 8. seçim dönemi 2. Toplantı döneminde yapacağı 2020 yılı Aralık ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.12.2020 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Deniz KÖKEN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, “Erzurum İli, Tekman Belediyesi ile kardeş şehir olma” ile ilgili teklifi,
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Yeni Mahalle Kurulması” ile ilgili teklifi,
3- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, “Araç hibe alımı” ile ilgili teklifi,
4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Ağaçlı Mahallesi, 118 ada intifa hakkı” ile ilgili teklifi,
5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Rami Cuma Mahallesi, 272 ada, 12 parselde plan tadilatı” ile ilgili teklifi,
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, “Kemerburgaz Mahallesi 47/1 pafta 3106 parselin satışı” ile ilgili teklifi,
7- İşletme Müdürlüğünün, “ALAPA tüzel kişi temsilcisi belirlenmesi” ile ilgili teklifi,
8- Fen İşleri Müdürlüğünün, “Mali ve ayni yardım kabulü” ile ilgili teklifi,