ASKIDAKİ PLANLAR

15.02.2019 Onaylı 1/500 Ölçekli Nişancı Mahallesi 65 Ada 63 Parselin Tamamı İle 65 Ada 62 ve 15 Parselin Bir Kısmına Ait Plan Değişikliği İtirazına İlişkin Plan Değişikliği

15.02.2019 t.t.’li 1/500 ölçekli KAUİ Planına İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılan itiraz sonucu hazırlanan Nişancı Mahallesi 65 ada 63 parselin tamamı ile 65 ada 62 ve 15 parselin bir kısmının “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonu korunarak Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanına alınmasına ilişkin 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 26.10.2020 tarihinde İBB Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 10.03.2021 10.04.2021 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Pafta örneği için tıklayınız

23.01.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

23.01.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan notlarına “Konut alanlarında maks Taks=0.40’dır” maddesinin eklenmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği 24.11.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 23.03.2021 - 21.04.2021 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır. Bilgilerinize arz olunur.

Not: Bilgi amaçlıdır.