Askıdaki Planlar

Not: Bilgi amaçlıdır.

Eyüpultan İlçesi, Pirinççi Mahallesi 1/1000 Ölçekli Özel Proje Alanı Uygulama İmar Planının Bulunduğu Alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18 Maddesine göre İmar Uygulaması İşi 19.10.2020 tarihi itibariyle Pirinççi Mahalle muhtarlığında 3 hafta süreyle bilgilendirme askısına çıkmıştır

Eyüpsultan ilçesi, 373 ada 11 parsel ve 9 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği 22.02.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 05.06.2020-06.07.2020 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

15.02.2019 onaylı Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazı 07.12.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 10.03.2020- 08.04.2020 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi 339 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 18.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 05.02.2020- 05.03.2020 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi, 449 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 18.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 05.02.2020- 05.03.2020 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

07.12.2017 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan ilçesi, Düğmeciler Mahallesi 995 ada 20-21 ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin KAUİP değişikliği itirazı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 07.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 29.01.2020-27.02.2020 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Nişancı mahallesi, 120 ada 38-39-40-48-49-67-71-72 parsellere ilişkin plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 07.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 17.01.2020-17.02.2020 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

24.01.2019 onaylı Eyüpsultan İlçesi, Karadolap mahallesi, 43 ada 64 parselin bir kısmına ilişkin plan tadilatı itirazına ait plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 08.11.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 02.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 08.11.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 28.11.2019- 27.12.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 128 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 18.04.2019 tarih ve 990 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanmış olup, 19.04.2019 tarih ve 30750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 27.06.2019- 26.07.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Karadolap Mahallesi, 43 ada 64 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 24.01.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 08.04.2019- 07.05.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Eyüp Merkez 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı ve Eyüp Merkez 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planlarında blok istikametlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 19.06.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 01.04.2019- 30.04.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, 65 ada 63 parselin tamamı, 65 ada 52 ve 15 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/500 ölçekli K.A.U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 15.02.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 01.04.2019-30.04.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Odayeri Mahallesi, 116 parsel ve tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 15.02.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 01.04.201930.04.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır. Plan için tıklayınız.

Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 15.02.2019 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 25.03.2019- 24.04.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, İslambey Mahallesi, 192 ada 20-21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı U.İ.P. değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 16.01.2019-14.02.2019 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 129 ada, 9-10 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 19.06.2018 tarihinde onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 24.12.2018-22.01.2019 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 374 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 17.10.2018 tarihinde onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 24.12.2018-22.01.2019 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, İslambey Mahallesi, 58 ada 2-6-7-11 parsellere ilişkin 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı U.İ.P. değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 14.09.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 12.11.2018-11.12.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Ağaçlı, Çiftalan, Odayeri Köylerine ait Uygulama İmar Planlarında "Film Platosu"na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 24.07.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 09.11.2018- 10.12.2018 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Rami Cuma Mahallesi ile İslambey Mahallesi sınırında 13 ada ve 929 ada arasında kalan plan onama sınırı içerisindeki 5 metrelik yolun istikametinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 18.05.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 08.08.2018-07.09.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi 627 ada 1, 2 ve 8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 28.03.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 08.08.2018- 07.09.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Rami Cuma Mahallesi 934 ada 134 parsel ve 217 ada 86 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 18.05.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 06.08.2018-04.09.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, 17.12.2004 t.t.li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 13.04.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 01.08.2018- 31.08.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 520 ada (eski 210 ada) 5 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 12.01.2018 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 05.04.2018-04.05.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Merkez Mahallesi 979 ada 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 27.12.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 29.03.2018- 27.04.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, 25 ada 10-11 parseller ve kadastral boşluğun bir kısmının hazire alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 14.02.2018-14.03.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binası 4. Kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Düğmeciler Mahallesi, 995 ada 20-21 parseller ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 07.12.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 31.01.2018- 01.03.2018 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesi 2/B alanlarında bulunan parsellere ilişkin hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanunu 18. mad. uygulaması 22.01.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediyemiz ana hizmet binası Plan ve Proje Müdürlüğü 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Topçular Mahallesi 240 ada 34 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 07.12.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 19.01.2018- 19.02.2018 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 19.01.2018- 19.02.2018 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Göleti kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli Itrf 96 koordinat sistemli F21-c-08-a-2-b, F21-c-08-a-2-c, F21-c-08-b-1-a, F21-c-08-b-1-d numaralı halihazır harita paftaları üzerine Valiliğimizce (İstanbul İli Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu) tarafından yapılan kıyı kenar çizgisi tespit çalışmalarının Bakanlığımızın (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) ilgi yazısıyla onaylandığı belirtilmiştir. 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9.Maddesi gereğince onaylanan F21-c-08-a-2-b, F21-c-08-a- 2-c, F21-c-08-b-1-a, F21-c-08-b-1-d numaralı halihazır harita paftaları 08.01.2018 -08.02.2018 tarihleri arasında Eyüpsultan Belediyesi 4.kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi 3365 parselde Spor Alanına ilişkin yapılaşma değerinde ve spor tesis alanında yer alacak fonksiyonlara ilişkin plan değişikliği, 12.07.2017 tarih ve 1101 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak, 24.07.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 01.11.2017- 01.12.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp ilçesi, Odayeri, 1 pafta, 48 parsel, yol ve kısmen de 68-69-70 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişlikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 21.06.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 24.08.2017- 25.09.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır. İlgili yazı için tıklayınız.

Eyüp ilçesi, 23.11.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin 157 Ada 7 Parselde Uygulama İmar Planı Değişikliği 21.04.2017 tarih ve 618 sayılı ve 16.06.2017 tarih ve 992 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararları ile uygun bulunarak, 21.06.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır.Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 06.07.2017- 07.08.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. Kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp ilçesi, Alibeyköy 749 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişlikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 21.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 19.06.2017- 19.07.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

15.01.2016 t.t.'li 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı 1/1000 ölçekli plan notu tadilatına ilişkin plan notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 13.01.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 08.06.2017- 10.07.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmış olup; ilgili ilanın Eyüp Belediyesi resmi web adresinde yayınlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Eyüp ilçesi, Haliç Silüetini Düzenlemeye ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 13.01.2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 10.04.2017- 10.05.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp ilçesi, Nişanca Mahallesi 128 ada 6-7 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 30.12.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 15.03.2017- 17.04.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

İstanbul İli Eyüp ve Beyoğlu İlçeleri kıyı kesimine ait F21-C-24-B-2-A paftada kıyı kenar çizgisi, İstanbul Valiliğince oluşturulan komisyonca tespit edilerek ve Valilikçe uygun görülerek, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesi gereğince onaylanmıştır. Söz konusu plan çalışması Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 08.03.2017 tarihi itibariyle 30 gün süreyle askıdadır.

Eyüp ilçesi, Üçşehitler Mahallesi, 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 01.02.2017- 01.03.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp ilçesi, 56 ada 95 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 23.11.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 23.01.2017- 23.02.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığı yazısı, "İstanbul Defterdarlığı'ndan 2/B Arazilerinin Satışı Hakkında Duyuru" ilan metni ektedir.
İlan metni için tıklayınız

Eyüp ilçesi, 187 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 26.09.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 13.01.2017- 10.02.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp Kemerburgaz Mithatpaşa/Mimarsinan Mahallerinde köydışı olarak belirtilen 1.Etap bölgesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 18.madde imar uygulamasının yenileme çalışması 13.01.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Eyüp Belediyesi Hizmet Binası Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridoru ile Kemerburgaz Şube binası katında askıya çıkarılacaktır.

Eyüp İlçesi, 21.07.2014 t.t. 1/1000 ölçekli Eyüp 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında muhtelif parsellerdeki itirazen değişiklik, İstanbul II No.lu KVKB Kurul Kararı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 23.11.2016 tarihinde onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 26.12.2016- 26.01.2017 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

28.01.2015 onay tarihli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar neticesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır

“Eyüp ilçesi, muhtelif planlarda okul alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P plan notu değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 16.02.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 30.11.2016- 22.12.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmış”

İstanbul ili, Eyüp ve Beyoğlu ilçesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli F21-c-19-c-3-d numaralı halihazır harita paftası üzerinde İstanbul İli Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen yeni kıyı kenar çizgisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 13654 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Söz konusu pafta, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9.maddesine istinaden 26.08.2016-24.09.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4.kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı sürecinde yapılan, Alp, Barika, Çayır, Çimen, Özkan ve Yusuf Efendi Çıkmazı sokaklara ilişkin itiraza ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği 17.06.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 26.08.2016- 26.09.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4.kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı sürecinde yapılan, 354 ada, mutelif parsellere ait itiraza ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişkliğinin 17.06.2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 26.08.2016- 26.09.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4.kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp İlçesi Nişanca Mahallesi 194 ada 8 parsel sayılı yere ilişkin 21.07.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 17.06.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 22.08.2016- 22.09.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4.kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp İlçesi Nişanca Mahallesi 316 ada 55-56 parsel sayılı yerlere ilişkin 21.07.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 17.06.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 22.08.2016- 22.09.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 4.kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Kemerburgaz II.Etap Köyiçinde (Eski 1.Bölge) 3194/5006 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 Maddesine göre yapılan İmar Uygulaması Şuyulandırma Cetvelleri, askı paftaları 07.06.2016-07.07.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ve Kemerburgaz Ek Hizmet Binasında askı ilanına alınmıştır.

Eyüp,Nişanca mah.,22 pafta,68 ada,125 parselde yer alan 1 adet tescilli Çitlembik ağacının kuruması nedeniyle tescil kaydının kaldırılması İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 07.04.2016 tarih ve 03-498 sayılı kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 19.04.2016 tarih ve 252.07.02-E4041 sayılı olurları ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde ararnamenin13/A maddesi 2.bendi uyarınca onanmıştır.

Söz konusu karar,19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunan Alanların Tespit,Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" 17.maddesi uyarınca 23/05/2016-06/06/2016 tarihleri arasında 15 gün süre ile Eyüp Belediye Hizmet Binası Plan ve Proje Müdürlüğü 4.kat koridorunda ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp, 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 15.01.2016 tarihinde tadilen onaylanmıştır.
Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 31.03.2016-
29.04.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya
çıkarılmıştır.

Eyüp İlçesi Rami Cuma Mahallesi 239 ada 12 parsel sayılı yerin Konut alanından Mescit
alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'nca 15.01.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 31.03.2016-02.05.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Eyüp İlçesi Kemerburgaz İskoza Sırtı Mevki 3292 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 16.02.2016 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 23.03.2016- 25.04.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Hizmet Binası 3. normal kat koridorunda askıya çıkarılmıştır.

Davutpaşa mevkii 53 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2015 gün ve 1592 sayılı kararıyla aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.10.2015 tarihinde onaylanmıştır. 18.10.2015 t.t.’li plan yasa gereği 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.


Davutpaşa mevkii 319 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2015 gün ve 1593 sayılı kararıyla aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.10.2015 tarihinde onaylanmıştır. 18.10.2015 t.t.’li plan yasa gereği 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.


Eyüp İlçesi, 491 ada (eski 407 ada) 128 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2015 gün ve 1288 sayılı kararıyla “…parselin bilgi paftasında gösterilen kısmının İSKİ Hizmet Alanı olarak korunmasıyla..” şeklinde tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 28.09.2015 tarihinde onaylanmıştır.

28.09.2015 t.t.’li plan yasa gereği 04.01.2016-04.02.2016 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.


Odayeri Köyü 81 ve 82 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 gün ve 1220 sayılı kararıyla aynen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. 20.07.2015 t.t.’li plan yasa gereği 02.10.2015-02.11.2015 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.


Üçşehitler Mahallesi, 222 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2015 gün ve 586 sayılı kararıyla uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.04.2015 tarihinde onaylanmıştır. 20.04.2015 t.t.’li plan yasa gereği 03.07.2015-03.08.2015 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.


Eyüp İlçesi, 1. Etap ve 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2015 tarih, 651 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunarak1/1000 ölçekli plan tadilat paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.04.2015 tarihinde onanmıştır. 20.04.2015 t.t.’li plan yasa gereği 03.07.2015-03.08.2015 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.
Müellifince hazırlanan, Göktürk Mahallesi, 125 ada, 9 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2015 gün ve 217 sayılı kararıyla tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. 13.02.2015 t.t.’li 1/1000 ölçekli plan tadilatı; 08.06.2015-08.07.2015 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.
19.03.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 75 pafta, 46 ada, 1 sayılı parsel ve 2 ada, 23, 24, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 65, eski 60 yeni 68, 69, 70 sayılı parseller ile bu parseller arasında kalan yollar ve kadastral boşluklara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilave plan notu eklenmesine ilişkin plan notu tadilatı büyükşehir belediye meclisinin 16.01.2015 gün ve 133 sayılı kararıyla uygun görülerek, büyükşehir belediye başkanınca 28.01.2015 tarihinde onaylanmıştır. 28.01.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği 30.03.2015-30.04.2015 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.
Eyüp belediye başkanlığından: Eyüp ilçesi, Göktürk yerleşmesinin bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İ.B.B. Başkanınca 28.01.2015 tarihinde onaylanmış, onaylanan bu plan çalışması belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında askıda kalacaktır.
İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 114 ada, 4 ve 5 parselle ait 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin alınan 13.11.2014 gün, 2014/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile ‘“plan paftalarında ticaret+konut alanı” olarak düzenlenen kısmın 18.07.2014 tarih, 2014/1138 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı’nda sehven “konut alanı” olarak yazıldığı görüldüğünden bu ifadenin “ticaret+konut alanı” olarak düzeltilmesi şeklinde karar alınmıştır. 13.11.2014 gün, 2014/1592 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı 25.12.2014-26.01.2015 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.

İstanbul İli, Eyüp, Davutpaşa Mevkii Uygulama İmar Planının Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 13.09.2014 tarihinde onaylanmış olup, Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya alınmıştır.

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Gümüşsuyu Mah. 981 ada 1,2 parsellerin fonksiyon ve yapılanma koşulları aynı kalmak kaydıyla blok çizgisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 13.09.2014 tarihinde onaylanmış olup, Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda 13.11.2014-15.12.2014 tarihleri arasında 1(bir) ay süre ile askıya alınmıştır.

Eyüp ilçesi genelindeki muhtelif planlara plan notu eklenmesine ilişkin plan notu tadilatı 12.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.

21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 114 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifi, 18.07.2014 tarih, 2014/1138 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak, 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış olup, 29.09.2014-30.10.2014 tarihleri arasında Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü kat koridorunda askıya alınmıştır.

Askıya asılma tarihi: 29.09.2014
Askıdan alınma tarihi: 30.10.2014

İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Emniyettepe, 574 ada, 2-3-4-5 parseller ile 635 ada, 1-2 parsellere ilişkin 16.05.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli plan değişikliği

Askıya asılma tarihi: 23.07.2014
Askıdan alınma tarihi: 25.08.2014

İstanbul İli Eyüp İlçesi Rami Yeni Mahalle 915 Ada 2-3 Parseller, 935 ada 1 parsel ile İBB Meclis kararıyla Tasdikli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifine göre hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Askıya asılma tarihi: 09.01.2014
Askıdan alınma tarihi: 09.02.2014

19.06.2003 T.T’li 1/1000 ölçekli Göktürk uygulama imar planının 15.02.2013 T.T’li 1/5000 ölçekli Göktürk yerleşmesinin bir kısmına ait nazım imar planı sınırları içerisinde kalan kısmının planı sınırı dışına çıkarılmasıyla ilgili plan tadilatı

Askıya asılma tarihi: 02.01.2014
Askıdan alınma tarihi: 03.02.2014

Eyüp İlçesi 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı notu tadilatı

Askıya asılma tarihi: 30.01.2014
Askıdan alınma tarihi: 03.03.2014

Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 265 ada 8 parselin büyük bir kısmının park ve çocuk bahçesi alanına alınmasına ilişkin hazırlanan plan değişikli hakkında

Askıya asılma tarihi: 29.01.2014
Askıdan alınma tarihi: 03.03.2014