EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 4. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 01.10.2012 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM :
1- 2013 yılı Performans Programı
2- 2013 yılı Bütçesi
3- 2013 yılı Tarife teklifleri.
4- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :
- 2012/153, 2012/158, 2012/178, 2012/191, 2012/192, 2012/193, 2012/194, 2012/195, 2012/196, 2012/197, 2012/198, 2012/199, 2012/200, 2012/201, 2012/202, 2012/203, 2012/204, 2012/205, 2012/206, 2012/207, 2012/208, 2012/209, 2012/210, 2012/211, 2012/212, 2012/213, 2012/214, 2012/215, 2012/216, 2012/217, 2012/218, 2012/222, 2012/236, 2012/237, 2012/238, 2012/239, 2012/240, 2012/241.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız