EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 5. Toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 07.10.2013 Pazartesi günü saat: 14:00’ te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM
- 2014 yılı Performans Bütçesi
- 2014 yılı Bütçesi
- 2014 yılı Tarife teklifleri
- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :
- 2013/148.