EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

Eyüp Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 06.06.2016 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Sayın Meclis Üyelerimizin, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederim..

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, İç hizmet yönetmeliği değişikliğine ilişkin teklifi,

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Üst yönetici atamalarına ilişkin yazısı.

3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan tadilatı itirazına ilişkin13126 sayılı teklifi,

4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan tadilatı itirazına ilişkin 13128 sayılı teklifi,

5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan tadilatı itirazına ilişkin 13129 sayılı teklifi,

6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan tadilatı itirazına ilişkin 13130 sayılı teklifi,

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Eyüp İlçesi, Üçşehitler(İslambey) Mahallesi, 246 pafta, 564 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız