T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 127' inci maddesi (375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici Madde 23-24) ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” tebliği kapsamında Belediyemizde görev yapan taşeron çalışanlarımızın işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin müracaatları Tespit Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonucunda; gerekli şartları taşıması nedeniyle sınava (yazılı-sözlü-uygulamalı) katılmaya hak kazananlara ait liste (EK-1), gerekli şartları taşımadığından sınava katılmaya hak kazanamayanlara ait liste (EK-2) aşağıda yayınlanmıştır.

696 sayılı KHK'nın 127' inci maddesinin uygulanmasına yönelik (375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici Madde 23-24) 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğin 35 inci maddesi uyarınca, bu ilan tebliğ yerine geçtiğinden, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, 26.02.2018 mesai bitimine kadar Valilik İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İtiraz üzerine komisyonca verilen kararlar kesindir.

Başvurusu kabul edilenlerin sınav şekli, sınav yeri ve sınav tarihleri Belediyemiz internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

EK-1 Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Kesin Olmayan Liste
EK-2 Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Kesin Olmayan Liste

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız