T.C.
EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2017 yılı Kasım ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini, aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.11.2017 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüp, Alibeyköy-Çırçır Mahallesi, 796 ada 30 parsel sayılı taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi” ile ilgili teklifi,

2- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı” ile ilgili teklifi,

3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı” ile ilgili teklifi,

4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, “Eyüp, Alibeyköy (Çırçır) Mahallesi, 122 ada, 236 parselin kuzeybatısında kalan kamuya terkinli alanın irtifak hakkı tesisi” ile ilgili teklifi,

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız