EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 02.11.2015 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM:

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Topçular Mahallesi, 247 ada, 32 nolu parselin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisine ilişkin teklifi,
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alibeyköy Mahallesi, Vardar Bulvarı 32 ada da bulunan binanın Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsisine ilişkin teklifi,
3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Davutpaşa dere koruma bandının revize edilmesine ilişkin teklifi,