EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 03.11.2014 Pazartesi günü saat: 15:00’ te aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eyüp, Yeşilpınar Mahallesi, 246 pafta, 500 ada, 21 parseldeki taşınmazın 4706 sayılı kanuna göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile Eyüp Belediyesi arasında protokol düzenlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/154)

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2015 yılı tarife teklifine ilişkin teklifi, (2014/155)

3- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, İslambey Mahallesi, 189 ada, 30-31 parsellerle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/156)

4- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Nişanca Mahallesi, 65 ada, 25 parselle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/157)

5- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, İslambey Mahallesi, 220 ada, 13-16 parsellerle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/158)

6- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, İslambey Mahallesi, 217 ada, 44-45-46 parsellerle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/159)

7- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Göktürk Mahallesi, 126 ada, 1-2 parsellerle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/160)

8- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Alibeyköy Mahallesi, 33 ada, 108 parselle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/161)

9- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Düğmeciler Mahallesi, 195 ada, 23 parselle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/162)

10- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Kemerburgaz Mahallesi, 219 ada, 2 parselle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/163)

11- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Nişanca Mahallesi, 149 ada, 11 parselle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/164)

12- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Nişanca Mahallesi, 120 ada, 21 parselle ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/165)

13- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüpte bulunan 7 adet çeşmenin restorasyonu ile ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/166)

14- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp, Merkez Mahallesi, Fahrikorutürk Caddesi ile ilgili kurumlardan katkı payı talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin teklifi, (2014/167)

15- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Eyüp II. Etap Uygulama İmar Planında plan tadilatına ilişkin teklifi, (2014/168)

16- Plan ve Proje Müdürlüğünün,Alibeyköy Uygulama İmar Planına, Rami Revizyon İmar Planına, Eyüp Uygulama İmar Planına ve Çobançeşme Önleme Bölgesi İmar Planına ilişkin teklifi, 2014/169)

17- Plan ve Proje Müdürlüğünün, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına itirazlara ilişkin teklifleri, (Toplam 150 adet)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız