T.C.
YÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI İLANI

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi gereğince 7. seçim dönemi 4. Toplantı döneminde yapacağı 2017 yılı Mart ayı Meclis toplantısının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.03.2017 Pazartesi günü saat: 15.00’te Eyüp, Nişanca Mahallesi, Eyüp Sultan Bulvarı, No: 72 adresinde bulunan Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.

Eyüp Belediye Meclisi Sayın Üyelerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte Eyüp Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan Belediye Meclis toplantısında hazır bulunmaları hususunu;

Saygılarımla rica ederim.

Remzi AYDIN
Belediye Başkanı

GÜNDEM :

TEKLİFLER;

1- Temizlik İşleri Müdürlüğünün, “Eyüp İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı İşi ihale onayı” ile ilgili teklifi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız