EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 4. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 02.04.2012 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM :

1- Encümen Üyeleri seçimi
2- İhtisas Komisyonları Üye seçimi
3- 2011 yılı Denetim Komisyonu Raporu
4- 2011 yılı Faaliyet Raporu
5- Temizlik İşleri Müdürlüğü ihale onayı
6- Eyüp, Üçşehitler Mahallesi, 246 pafta, 1016 ada, 8 parsel sayılı yerin satışı için
Belediye Başkanına yetki verilmesi
7- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR :
- 2012/58, 2012/59, 2012/62, 2012/63, 2012/64.