EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 5. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 01.04.2013 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM :
1- Encümen Üyeleri Seçimi.
2- İhtisas Komisyonları Üye Seçimi.
3- 2012 Denetim Komisyon Raporu
4- 2012 Yılı Faaliyet Raporu.
5- Harcama Katılım Payları.
6- Eyüp, Üçşehitler Mahallesi, 246 pafta, 539 ada, 1 parsel satış suretiyle değerlendirilmesi için Belediye Başkanın yetkilendirilmesi.
7- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.

RAPORLAR
:
- 2012/191, 2012/192, 2012/193, 2012/194, 2012/195, 2012/196, 2012/197, 2012/198, 2012/199, 2012/200, 2012/201, 2012/202, 2012/203, 2012/204, 2012/205, 2012/206, 2012/207, 2012/208, 2012/209, 2012/210, 2012/211, 2012/212, 2012/213, 2012/214, 2012/215, 2012/216, 2012/217, 2012/218, 2012/222, 2012/238, 2012/239.
- 2013/91, 2013/92, 2013/93, 2013/94.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız