EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Eyüp İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasasının 20. maddesi gereğince 6. seçim dönemi 4. toplantı döneminde yapacağı Meclis toplantılarının birinci birleşimini aşağıda gündemde yazılı işleri tetkik ve karara bağlamak üzere 06.02.2012 Pazartesi günü saat 14:00’te Eyüp Feshane Caddesi üzerindeki Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda yapacaktır.
Belirtilen gün ve saatte Meclis üyelerinin toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM :

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarife teklifi
2- Eyüp, Kemerburgaz, 19 pafta, 2760 parsel.
3- Müdürlüklerden gelen diğer teklifler.


RAPORLAR :
- 2012/03, 2012/04, 2012/05, 2012/06, 2012/07, 2012/08, 2012/09, 2012/10, 2012/11, 2012/12, 2012/13, 2012/14, 2012/15, 2012/16, 2012/17, 2012/18, 2012/19, 2012/20, 2012/25, 2012/26, 2012/27, 2012/28, 2012/29, 2012/30, 2012/31, 2012/32, 212/33, 2012/34, 2012/38.